dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Vječnost tri božanske osobe

Možemo li u Bibliji potvrditi o vječnosti tri osobe Božanstva?

1. Vječnost Boga Oca

"Ovako govori kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Jahve nad vojskama:' Ja sam prvi i ja sam posljednji: osim mene nema Boga."(Iz.44:6).

Bog Otac poziva idolopoklonički svijet, dokazujući svoje vječno postojanje i svoju jedinstvenost kao jedinog Boga.

Izrael je i danas svjedočanstvo o ispunjenju Božjih predskazivanja ( proročanstava), i evidencija o istinitosti njegove Riječi, koju niti jedna ljudska inventivnost ne može proizvesti, ne može, čak, kada je opsjednuta sotonskim duhom u idolopokloničkoj službi.

" Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da to sam ja. Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti." (Iz. 43:10). " Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke, podmukle lašce, koji su ožigosani u vlastitoj savjesti." (I.Tim.4:1,2,).

U 90.tom Psalmu u 2. stihu, prozvane su tri stvari koje imaju svoj početak : - bregovi, zemlja i svijet, tako su i stanovnici zemlje. Nasuprot tomu," Bog nad vojskama" (Iz.44:6), jest od vječnosti do vječnosti. " Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!" ( Ps.90:2). Sveto Pismo je vrlo jasno u odnosu na vječnost Boga Oca. Apostol Pavao objavljuje to otkrivenje kada se obraća Atenjanima sred Aeropaga: " Bog, Stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom niti ga poslužuju ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo.

A sada - zatvorivši oči nad vremenima neznanja - Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to, i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih." Djela 17: 24,25;30,31). To što je Pavao objavio bilo je bez sumnje prema Bibliji: " Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj Dom što sam ga sagradio! ( I.Kralj.8:27). " Ovako govori Jahve: Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite, i gdje da bude mjesto mog prebivališta? Ta sve je moja ruka načinila, i sve je moje - riječ je Jahvina.

Ali na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće." ( Iz.66:1,2).

Apostol Pavao je propovijedao da je Bog Otac Stvoritelj; da je Svemoćni Bog neba i zemlje, da on ne prebiva u rukotvorenim crkvama, da ne može biti načinjen ljudskim rukama ( kao što su idoli), da je on vječan, da je samopostojeći, da je on izvor života; On zapovijeda svima koji služe idolima ili lažnim naukama da se obrate i pokaju. " Budući da potječemo od Boga, ne smijemo držati da je Božanstvo slično zlatnoj, srebrnoj ili kamenoj stvari - tvorevini ljudskog umijeća i mašte." ( Djela 17:29).

Bog Otac se otkriva kao Bog od vijeka u prošlosti do vijeka u budućnosti.

2. Vječnost Boga - Sina

Biblija govori o vječnom postojanju Isusa Krista, Boga - Sina: - " U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga - i Riječ bijaše Bog." ( Iv. 1:1). - " On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu.

Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu' pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna - na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist." ( Filiplj.2: 6-11). "

On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno - sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega.

On je prije svega, i sve se u njemu drži u redu. On je i Glava Tijela, Crkve: on je prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi, jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu, i po njemu pomiriti za nj sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa." ( Kolo{.1:15-20). " Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog,' koji jest' koji bijaše i koji će doći, Svemogući." (Otkriv.1:8). Knjiga Otkrivenja sadržava osobno Kristovo objavljenje njegove vječnosti: " Ja sam prvi i posljednji." ( Otkriv.1:17).

3. Vječnost Boga- Duha Svetoga

" Koliko će više krv Krista - koji je po vječnom Duhu prinio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane - očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živomu Bogu? " (Hebr.9:14).

Bog Sveti Duh je vječan. U navedenom stihu Svetoga Pisma mi imamo tvrdnju da su sve tri Osobe Božanstva bile uključene u Kristovu žrtvu. Zapazimo da je Krist prinio sam sebe kao žrtvu bez mane - savršenu žrtvu Bogu Ocu po vječnom Duhu, da bi mi očišćeni u našoj savjesti primili vječnu baštinu. " Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno." (I.Iv.5:7).

Dok je prva generacija očevidaca svjedočila vjerno čak prije 2.000 godina, Sveti Duh , božanski svjedok svjedoči do današnjega dana: " Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: Baštinici Božji, a subaštinici Kristovi - ako zbilja ( kao što jest) trpimo s njim - da s njim budemo i proslavljeni. " ( Rimlj.8:16.17).

Sveto Pismo jasno otkriva da tri Osobe Božanstva jedinstveno i vječno surađuju. Kakva je to velika prednost za nas da možemo služiti vječnome Bogu! Mi možemo pasti na svoja koljena i trebamo dati Bogu ljubav, divljenje i slavu.

Bog zna apsolutno sve

Ako postoji bilo što što ljude mistificira o Božjoj prirodi to je činjenica da Bog zna sve o bilo čemu što je moglo biti poznato, što je sada , ili što će ikada biti.

Bog zna sve o zemlji

Ako je Bog stvorio zemlju, sve što je na zemlji i u morima, on mora i znati sve o tome.

- "U početku stvori Bog nebo i zemlju." ( Post.1:1)

-"U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga - i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što postoji nije bez nje postalo." ( Iv.1: 1-3)

On je znao o zemlji sve otpočetka. Ne postoji ništa na svijetu o čemu on ne bi znao.

Bog zna sve o svim stvorenjima u Stvorenom

Ništa što je stvoreno nije skriveno od Božjeg viđenja:

- "I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je otkriveno očima onoga komu moramo dati račun." ( Hebr. 4:13)

Bog posjeduje savršeno znanje; Bog nije nikada ništa učio. Nemoguće je za Njega da nešto uči. On oduvijek sve zna.

- "S kim se on posavjetova, tko je njemu mudrost ulio?" ( Iz. 40: 14)

- "Tko je naime upoznao Gospodnju misao?" ( Rimlj.11: 34)

Bog zna sve o svemiru

On je Bog sveg svemira:

-"I ništa što postoji nije bez njega postalo." (Iv.1:3)

Ako vi nešto napravite vi znate sve o tome.

Bog zna što se zbiva po cijelome svemiru, danju i noću:

- "Reknem li: Nek me barem tmine sakriju, i nek me noć umjesto svjetla okruži! Ni tmina tebi neće biti tamna: noć sjaji kao dan i tama kao svjetlost." ( Ps. 139: 11,12)

Bog zna sve u svako vrijeme, na svakom mjestu, bez stanke

Bez nekog opterećenja, Bog ima potpunu spoznaju svih činjenica. Kada bi on trebao biti podučen o tome što se u svemiru događa, tada on ne bi bio Bog. Bog ima svoje glasnike, ali niti jedan ne savjetuje njega ili ga podučava.

Zato što je on Bog, a ne čovjek, on ne zaboravlja ono što je bilo rečeno ili učinjeno. On jedino zaboravlja grijehe svojega naroda kada su oni oprošteni.

-"Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša."( Ps. 103:12)

Bog zna sve o prošlosti

Ovdje ne treba dokaza za objašnjenje. Ako je Bog učinio sve stvari i ako je gledao vrijeme otpočetka, on mora znati prošlost.

Bog zna sve o sadašnjosti

- "Ne proniče li on sve moje putove, ne prebraja li on sve moje korake. "( Job 31:4)

- "Jer on nadzire pute čovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom. " ( Job 34: 21)

Bog zna sve o nebu i o paklu

- "Pred njegovim okom otkriven zja Šeol, i bezdan smrtni nema vela na sebi." ( Job 26: 6)

- "Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, i ondje si."( Ps. 139: 8)

- "On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega." ( Danijel 2:22)

- Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre."( Izreke 15: 3)

Bog zna sve o svakome

Ako on zna koliko kose ima na našoj glavi, on sigurno zna sve o nama bolje nego mi sami, i to je samo mali korak da se vidi da on zna sve što bi se moglo znati o svakome.

To ne znači samo da Bog zna temeljne činjenice, to znači da on zna sve totalno; naše dobre strane , ali i naše loše:

- "Ali im se sam Isus nije povjeravao jer ih je sve poznavao. Njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo o čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu." ( Iv. 2:24,25)

Bog zna naše tajnovite misli:

- "Znao je, naime, tko će ga izdati." ( Iv. 13:11)

Bog zna Svoje sljedbenike u svim vremenima

Kada je Ivan pisao ( u svom Evan|elju 6: 64):

- "Jer je Isus otpočetka znao koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati."

Zar to neće uzbuditi grešnika da shvati da Bog zna sve o njemu ili njoj? Ista je obavijest stavila pouzdanje u srce jednog od Božjih ljudi :

-" Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega." ( Ps. 90:8)

Kada smo mi nanovo rođeni od Gospoda, kada smo došli Kristu, mi smo treperili od spoznaje da Gospod zna naše potrebe, razumije naše probleme, i da može riješiti svaki problem s kojim se susretnemo:

- "Jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim, a lice se Gospodnje okreće protiv onih koji čine zlo." ( I. Petr. 3:12)

- On poznaje sve." ( I.Iv.3:20)

Bog zna budućnost, isto tako dobro, kao što zna prošlost i sadašnjost

Sve što je Bog učinio, što će učiniti, ili što čini dobro mu je poznato:

- "Tako govori Gospodin koji čini ovo što je od vječnosti predvidio."( Dj. 15: 18)

Gospod je znao sve što će se njemu dogoditi:

-" A Isus, koji je znao sve što mu se ima dogoditi, stupi naprijed te ih upita..."( Iv. 18: 4)

Gospod je rekao da njegovi sljedbenici mogu također znati budućnost, ako im Sveti Duh to pokaže:

- A kada dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće."( Iv.16: 13, Vidi Dj. 21: 10- 14)

Gospodnje predznanje je predvidjelo s Božanskom točnošću one stvari koje se trebaju dogoditi.

BOG – tko je Bog?

Nema večeg subjekta ili teme, što bi mogla okupirati našu pažnju, nego što je istraživanje o Bogu i odnosa čovjeka prema Bogu.

1. Prije svega nam se pojavljuje pitanje egzistencije ili postojanje Boga

Biblija ne traži dokaze o postojanju Boga. Činjenica da Bog postoji je istaknuta u čitavoj Bibliji ili Svetom pismu. Prvi stih Biblije je dobar primjer, kako jednostavno polazi od tvrdnje te činjenice i kaže: „ U početku stvori Bog nebo i zemlju."(Post. 1:1) Postojanje Boga je izneseno kao stajalište o činjenici koju ne treba dokazivati. Čovjek, koji kaže da nema Boga nazvan je u Bibliji kao bezuman čovjek: „ Bezumnik reče u srcu: 'Nema Boga.'" „Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži." (Ps. 14:1-2)

Naravno, čak i izvan Biblije, postoje mnoge informacije o postojanju Boga:

- čovječanstvo je od uvijek vjerovalo u univerzalno biće,

- stvorenje mora imati stvoritelja. Univerzum nije mogao nastati bez povoda i razloga.

- Predivan dizajn ili oblikovanje što ga vidimo u stvorenjima otkriva nam jednog neograničenog dizajnera ili stvaraoca.

- Kako je čovjek jedno inteligentno i moralno biće, njegov stvoritelj mora biti mnogo višega reda ili vrste kako bi stvorio takvoga čovjeka.

2. Zatim nam se postavlja pitanje prirode ili naravi Boga

- Bog nam se u Bibliji otkriva kao Duh. „ Bog je Duh", izjavljuje Isus, koji je došao na ovu zemlju da nam otkrije prirodu ili narav Boga. (Iv.4:24)

To znači da Bog nema tijelo. Bog je nevidljiv. Naravno, Bog se može otkriti čovjeku u vidljivom obliku ili formi. U osobi Isusa Krista, Bog je došao na ovaj svijet u tijelu, kao što to čitamo:

„ I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine." (Iv.1:14)

„ Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio." (Iv.1:18)

„ On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja."

„ Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede, pošto je ostvario očišćenje grijeha, s desne strane Veličanstva u nebu." (Hebr.1:3)

- Bog je osoba. Osobno ime je upotrjebljeno u opisivanju Boga:

„ Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: ' Ovako kaži Izraelcima: ' Ja jesam' posla me k vama." (Izlazak 3:14)

„U ono vrijeme reče Isus:" Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a obajvio malenima." (Mat.11:25)

Karakteristike osobnosti su opisane za Boga, kao što su:

- znanje: „ Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli." (Iz.55:8,9)

- emocije: „ Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji." (Post. 6:6)

- volja: „Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež, a da ga ne pijem, neka bude volja tvoja." (Mat.26:42)

- Bog je jedan. Sveto pismo uči da je jedan Bog: „ Jedan je Bog" (I.Tim.25) Lažna učenja da postoje mnogi bogovi su suprotna razumu. Može postojati samo jedno vrhunsko biće.

- Trojedini Bog – Trojstvo. Biblija uči, ne samo da postoji jedan Bog, nego i to da postoje tri osobe u Božanstvu: Otac, Sin i Sveti Duh. To je misterij - tajnovito za ljudski um, ali iako nije moguće razumjeti, moguće je vjerovati jer Božja Riječ kaže da je to tako. Tu riječ „ trojstvo" u tom obliku nije moguće naći u Bibliji, ali tu istinu nalazimo u slijedećim odlomcima Svetoga pisma:

- Kod Isusova krštenja: „ Kad je Isus bio kršten, odmah iziđe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: 'Ovo je Sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao" (Mat.3:16,17). Vidimo jedinstvo i zajedništvo Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha.

- U Velikoj zapovijedi : „ Tada im se približi Isus te im reče: ' Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!" (Mat.28:18,19) Ponovo vidimo jedinstvo OCA i SINA i SVETOGA DUHA.

- U podjeli blagoslova: „ Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga neka bude sa svima vama!" (II.Kor.13:13). Ponovo vidimo kako Biblija naglašava jedinstvo u Trojstvu.

Dragi slušatelju, Biblija – Sveto Pismo nam vrlo jasno otkriva Boga i zato je svakomu od nas, njegovih stvorenja, omogućeno da upoznamo Boga, da istražujemo u Bibliji sve tajne što nam ih je Bog želio otkriti i da poslušamo poziv Božje ljubavi prema nama kada želi da nas vrati u zajedništvo s njim, da nam otkrije i oprosti naše grijehe po svojoj milosti i žrtvi Isusa Krista našega Spasitelja.

Bog nas upozorava da odgovorno prihvatimo njegov poziv i ponudu Spasenja.

" Pazite da ne odbijete onoga koji vam govori! Jer ako nisu izbjegli kazni oni što su odbili da slušaju onoga koji im je htio govoriti na zemlji, kako ćemo izbjeći mi ako odbijemo da slušamo onoga koji nam govori s nebesa! " ( Hebr.12: 25).

" Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti: Jahve sad govori! Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu, prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim. Vi se nadate svjetlosti, a on će je u mrak pretvoriti, prometnuti u crnu tamu."(Jeremija 13:15-16).

„ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Tko vjeruje u Sina ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu." (Iv. 3:16,36)

Bog je istina

Istina se očituje u karakteru

Novi zavjet objavljuje da je Bog Istina ( u karakteru) u sljedećim stihovima:

- Jedini pravi Bog". (Ivan, 17:3)

- Živi i pravi Bog." (I Solunjanima, 1:9)

- Ovo govori Sveti i Istiniti. "( Otkrivenje, 3:7)

- Ovo govori Vjerni i Istiniti Svjedok, Početak Božjega stvorenja." (Otkrivenje, 3:14)

- Sveti i pravi Vrhovnik. "( Otkrivenje 6:10)

Istina vidi sve onako kako doista jest, i ne udaljuje se od činjenica; istina se ne boji stvranosti.

Pilat je Isusu postavio pitanje: " Što je istina? " ( Ivan, 18:38), a da nije shvatio kako govori personificiranoj Istini. Kristov karakter ne iznosi ništa nego samo istinu.

Gospod izražava svako od svojih svojstava. On posjeduje svaki od njih na najvišoj razini. On je zapravo taj pravi karakter. On je Istina.

Sveto pismo nam opisuje:

Gospod je istiniti kruh ( Ivan 6:32), pravi čokot ( Ivan 15:1), istinito svjetlo ( I.Iv.2:8 i Iv. 1:9) Ti stihovi upravo otkrivaju njegov karakter.

Njegova riječ je Istina kao i sve što Bog posjeduje, sve njegovo bogatstvo:

- Ako niste bili vjerni u lažnom bogatstvu, tko će vam povjeriti pravo" (Lk. 16: 11), Njegovi su putovi istiniti:

- Pravedni su i ispravni tvoji putovi, Kralju naroda" ( Otkr.15:3),

kao što su i njegovi sudovi istiniti:

- Da, Gospodaru, Bože, Svemogući, istiniti su i pravedni tvoji sudovi " ( Otkr.16: 7).

Istina se otkriva u izrečenoj riječi.

Mi možemo govoriti istinu ili laž. Ljudi će nas smatrati ispravnim ili vjerodostojnim ako govorimo istinu.

Naše riječi izgrađuju ili ruše naš ugled. Iskrenost pritome nije dovoljna; mi moramo biti istiniti u riječi isto tako kao i u karakteru I postupcima.

-Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su riječi istinite i ti daješ ovo lijepo obećanje svome sluzi." (II. Samuelova 7:28)

- Ja sam put, istina i život - reče mu Isus. ( Iv. 14:6)

- Posveti ih istinom - tvoja riječ je istina" ( Iv.17 : 17)

- Ja sam se za to rodio i zato došao na svijet da svjedočim istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas." ( Iv. 18:37)

Možemo li naći bilo kakvu neistinitost, laž, ili pokvarenost u riječima Gospoda? Je li on zavodio ljude, ili im govorio laž, da bi ih pridobio za sebe?

Izrečena riječ je način na koji mi objašnjavamo istinu.. Apostol Ivan piše da je Gospod Isus Riječ, iako je on i otkriće istine ( Iv.1: 1-5).

Istina se vidi u ispunjenim obećanjima

-Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni? " ( Brojevi 23: 19).

- Koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima ; koji ostaje vjeran dovijeka." ( Ps. 146:6)

Evanđelje je istina, i ako vjerujemo Evanđelju i otkrijemo da se Božja obećanja ostvaruju u našim životima, Bog pokazuje istinu u svakom vjerniku :

- "Nismo im se pokorili zato da istina Evanđelja ostane kod vas netaknuta." ( Gal. 2: 5).

Ako imamo Božju riječ u našim srcima, i ako imamo dokaze da su obećanja čvrsta, tada možemo biti sačuvani od svih grešnih napada.

Istina je najsvjetlija kada je sučeljena s laži, izmišljotinama i grijehom

U svakom društvu, s mladima ili starima, osoba koja govori istinu je otkrivena protiv onih što su spremni na laž i pokvarenost, ili onih koji ne koriste istinu. To je slično s Gospodom koji neprestano govori istinu, koji se na kraju pokazuje kao autor i čuvar istine.

Istina je stvarnost što leži u dubini nečega. To je suština tvari. Bog zna sve o svačemu i ne bi bilo logično da govori bilo što drugo do li istinu o svemu. Samo onaj koji ne zna sve, ili onaj koji želi nešto sakriti, boji se istine.

- On je stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan. " ( Pon.Zakon 32: 4)

- Na temelju nade u vječni život- život koji prije vječnih vremena obeća Bog, koji nikada ne laže." ( Titu 1: 2)

Istina je živa, pokretna, aktivna, traži svoju sudbinu

Budući da je istina živa, ona mora utjecati na one s kojima se susretne i učiniti nešto za njih. Kroz taj utjecaj mi doznajemo istinu. Je li nas Sin oslobodio? Tim oslobođenjem mi znamo da je on Istina.

Gospod je utjelovljenje istine. On je istina ( Iv.14: 6)

" Ja sam put, istina i život."

On ne samo što ima istinu, što govori istinu, što živi pod utjecajem istine, nego je Bog sam istina. Bog je istina u svome biću.

Tako je nevjerojatno da je Pilat mogao gledati u Gospoda Isusa, slušati njegove riječi, obraćati pažnju na njegova svjedočanstva, a ipak pitati: " Što je istina?" ( Iv. 18:38).

Istina je konačna, cjelovita, ništa joj ne manjka

Laž i zastranjivanje su nepotpune, okovane, zaplašuju i dijele. Istina je potpuno suprotna u cjelovitu kontrastu.

Korijen sve spoznaje je upoznati Boga i primijeniti tu osobnu spoznaju na vlastito područje aktivnosti, bilo u trgovini, bilo u uredu, bilo u istraživačkom laboratoriju, ili u kući. Kao što Ivan piše u svojoj Prvoj poslanici:

- "Znamo, također, da je Sin Božji došao i da nam je dao razum, da upoznamo Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je Istiniti, Bog i vječni život." (I.Iv.5:20)

Bog je Istina, što znači da je on sve u vezi sa značenjem istine, ukupna sveobuhvatnost. Zar nas to ne ohrabruje da nastavimo, usprkos propustima?