dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Jedna od najvećih tragedija današnjih Kršćana, u crkvama posvuda, da je samo mali broj onih koji su se stvarno predali Bogu: ja mislim, kompletno predali sebe Bogu i njegovoj volji u svom svakodnevnom životu.

U 12. poglavlju Poslanice Rimljanima apostol Pavao kaže:

„ Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno! (Rimlj.12:1-2)

Ovdje govorimo o davanju svoga srca Isusu. Pavao ovdje govori o prinošenju svoga tijela Bogu. To je veliki zahtjev i malo je Kršćana spremno to učiniti.

U Staro Zavjetu Izraelci su prinosili žrtve Bogu u formi životinja. Ali danas u ovo vrijeme Bog nije zainteresiran za naše grlice, golubove ili telad, da ih prinosimo na žrtvu. Bog želi živu žrtvu, tijela Njegove djece u kojima On živi. Davanje svoga tijela Bogu predstavlja jako, jako mnogo, što uključuje sve što mi imamo i što činimo u našem životu. Naša duša ne može živjeti odvojeno od našega tijela: naše tijelo je instrument ili pravednosti ili nepravednosti:

„ Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijehu! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu!" (Rimlj.6:13)

Samo ako je naše tijelo predano Bogu kao naša žrtva, primiti ćemo Njegov blagoslov u našem životu.

Što znači predati tijelo za žrtvu ugodnu Bogu?

Na novo rođen vjernik je nova tvar. Je li svaki od udova, kod tebe i mene, postao nova tvar – na novo rođen? Tijelo se sastoji od pojedinih udova, koje Bog traži da ih pojedinačno predamo na živu žrtvu. Pogledajmo što kaže Božja riječ:

Čiste ruke i srce nedužno:

Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.» (Ps. 24: 1-6).

« Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga; koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje; koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, pokolebat se neće dovijeka.» ( Psalam 15).

Pogledajmo kako Gospodin Isus od nas zahtjeva radikalan stav, kada kaže:

„ Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsjeci je i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." (Mat.5:30)

2. Jesu li tvoj jezik, tvoje uho, tvoja leđa, tvoj obraz na novo rođeni?

Tekst: Izaija 50. gl.

« Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah.

Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu. I lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja.

Gospod mi Jahve pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen, i znam da se neću postidjeti. ( Iz. 50: 4- 9).

Gospodin Isus je često završavao svoje poruke, savjete i opomene riječima: „ Tko ima uši, neka čuje."(Mat.11:15, 13:9. Lk.14:25)

Gospodin Isus upozorava kako treba iskoristiti priliku da vidimo i čujemo što nam govori:

„Ušima ćete slušati, a nećete razumjeti; očima ćete gledati, a nećete vidjeti. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda; uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuju i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim.

A blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju! Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe; čuti što vi čujete, ali ne čuše." (Mat.13:14-17)

Pogledajte kako apostol Jakov naglašava potrebu za nanovo rođenim jezikom:

«Tako je i jezik malen ud, ali se može ponositi velikim stvarima. Pazite, kakve li male vatre, a koliku šumu zapali! I jezik je vatra. On postaje cio opaki svijet među našim udovima. Kalja svu našu osobu i , zapaljen od pakla, zapaljuje sav naš život. Uistinu, svakovrsne zvijeri i ptice, gmazovi i morske životinje mogu se ukrotiti – i ukroćene su od ljudskog roda – ali jezika nitko od ljudi ne može konačno ukrotiti. On je zlo koje ne poznaje mira. Pun je smrtonosnog otrova. Njim blagoslivljamo Gospodina i Oca, i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni 'na sliku Božju'. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. To ne smije, braćo moja tako biti.. Zar izvor na isti otvor toči slatko i gorko?» (Jak.3:5-12)

3. U Bibliji se o srcu govori kao o « unutarnjem biću čovjeka».

Apostol Petar govoreći o nakitu žena ističe skrivenost srca:

« nego skrivenost – srce obučeno u neraspadljiv nakit, krotak i miran duh – ono što je dragocjeno pred Bogom». ( I. Petr. 3:4).

Kako da oslikamo srce čovjeka prema Svetome Pismu?

- srce je mjesto želja – požuda - čovjeka:

« A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu već – u svom srcu – s njom učinio preljub.» (Mat.5:28).

- srce je mjesto naših osjećaja:

« Zar nije srce gorjelo u nama dok nam je putem govorio i tumačio Pisma!» (Lk.24:32).

- srce je mjesto razumijevanja:

« Jer je odrvenjelo srce ovog naroda; uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim.» ( Mat. 13:15).

- srce je mjesto unutarnjeg stresa čovjeka:

« Kad to čuše, duboko se u srcu potresoše te rekoše Petru i ostalim apostolima: ¨Braćo, što da činimo?» (Dj. 2:37).

Biblija, također, potvrđuje da prije nego što primimo novi život kroz stvarnu vjeru u Gospoda Isusa Krista kao Spasitelja, naše je čitavo biće bilo obuzeto grijehom i naravi grijeha. Mi čitamo:

(« Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.» Jerem. 17:9,10).

- Srce je mjesto traženje:

« Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom.» (Pon. zakon 4:29).

- Srce je mjesto za koje je zainteresiran i gdje gleda Bog:

« Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu.» (I.Sam.16:7).

Gospodin Isus naglašava vezu između srca i našeg blaga, kada kaže:

« Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gdje ga izgriza moljac i rđa; gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga! Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne prokopavaju zidova i ne kradu! Jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce.» (Mat.6:19-21)

4. Je li tvoje oko na novo rođeno?

Isus govori: « Oko je svjetiljka tijelu. Zato, bude li ti oko zdravo, čitavo će ti tijelo biti u svijetlu. Ali ako ti je oko bolesno, čitavo će ti tijelo biti u tami. Postane li tamom svjetlost koja je u tebi, kolika li će biti tama?» (Mat.6:22-23)

I ovdje nas Isus ozbiljno opominje u vezi našega oka, kada kaže:

„Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao." (Mat 5:29) Što bi bilo ako bi svatko tako činio? Valjda bi svi hodali slijepi po zemlji.

5. Je li tvoj um - tvoje misli – na novo rođen?

« Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu!» (Kol.3:1-3)

«Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli! I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.» (Filiplj.4:7-8)

6. Jesu li tvoja usta na novo rođena?

Usta su vezana za spasenje čovjeka:

„ Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje." (Rimlj.10:9-10)

„Ima zlata i mnogih bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit." (Izreke 20:15) „Tko okolo kleveće, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene."(Izreke 20:19)

„Bezumnikove se usne upuštaju u svađu, i njegova usta izazivaju udarce. Bezumnomu su propast vlastita usta, i usne su mu zamka životu." (Izreke 18:6-7)

7. Jesu li tvoje noge na novo rođene i jesi li ih dao na živu žrtvu Bogu?

Biblija govori: „ Kako su krasne - kao što stoji pisano – noge onih koji nose Radosnu vijest!" (Rimlj.10:15)

Isus je predao svoje tijelo za žrtvu radi tebe i mene! Pisac Poslanice Hebrejima kaže:

„ Zato, ulazeći u svijet, (Krist) veli: ' Ni žrtve ni prinosa nisi htio, ali si mi pripremio tijelo. Ni paljenice ni okajnice nisu ti bile ugodne.' Tada rekoh: Evo dolazim – o meni je, naime, u svitku, to jest knjizi, pisano – da činim, Bože, volju tvoju." (Hebr.10:5-7)

To je bilo moguće samo tako da je Isus primio tijelo čovjeka, kako bi mogao prinijeti sebe kao žrtvu Ocu i izvršiti Njegovu volju. Samo je s tijelom mogao ispuniti Očevu volju. Istina je u tome da žrtva u tijelu Isusa je mnogo više nego što vi i ja možemo ikada pripremiti, jer je Isusova žrtva bila davanje sebe na križu, za naše grijehe, što mi ne možemo nikada učiniti. Njegov čitavi život na zemlji je bio podređen Bogu, i Isus je potpuno predao sebe Očevoj volji. Isus je sam rekao:

„ Ja sebe samog posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom." (Iv.17:19)

Biti posvećen znači biti predan za svetu svrhu. To je Isus učinio u svom životu, i On očekuje od nas da učinimo isto. Isus se moli da Njegovi učenici budu posvećeni:

„Posveti ih istinom, tvoja je riječ istina." (Iv.17:16)

Isus se upravo molio: „ Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od Zloga." (Iv.17:15)

Biti sačuvan od Zloga iako smo još na svijetu, dolazi kroz proces posvećenja, ili odvajanja za Boga i samo za Boga. Naše tijelo treba biti prinijeto Bogu kao „ živa žrtva, sveta i ugodna Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje." (Rimlj.12:1)

Bog traži da svaki pojedini ud staviš kao živu žrtvu Bogu: „A svoje udove kao oružje pravednosti." (Rimlj.6:3)

Samo na taj način možemo se „preobličavati obnovom svoga uma". (Rimlj.12:2)

Tako, dragi moji, kažite Bogu da vas može posjedovati potpuno i za uvijek! Vi nećete nikada žaliti ako predate sebe potpuno Bogu kako bi Njegova volja mogla donositi blagoslove i uspješan život.

Uočavanje i izvršavanje volje Božje

Isus je rekao: „ Ja uvijek činim što je njemu ugodno." (Iv.8:29)

Mi, također moramo uvijek imati volju Božju sasvim u našim srcima i mislima i tražiti način kako da mu služimo.

U stihovima što ih upravo imamo pred sobom o prinosu naših tijela kao žive žrtve Bogu, i ne prilagođavanju ovome svijetu već preobličavanju obnovom svoga uma, apostol Pavao nam kaže:

„ da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno." (Rimlj.12:2)

Netko će reći kako mi ne možemo utvrditi ili odrediti što je volja Božja u našem životu. Što ovaj stih, zapravo, govori? Tu se kaže „da mognete uočiti što je dobra volja Božja, što je ugodna i savršena volja Božja"

Naravno, mi ne možemo dobiti to kao na srebrenom tanjuru. Ali je apsolutno potrebno da vidimo uvjete – o prinošenju naših tijela kao žive žrtve Bogu, a to je ne prilagođavanje svijetu i obnova uma.

Postavljamo si pitanje: Kako možemo očekivati uspješan i blagoslovljen život ako ne znamo i ne činimo volju Božju? Od mnogih stihova u Bibliji, izgleda sasvim očito kako živjeti po volji Božjoj je najvažniji uvjet da primimo Božji blagoslov.

U našem molitvenom životu i dobivanju odgovora na naše molitve Biblija ima ovaj stav:

„ I što god ga zamolimo, primamo od njega, jer vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno. A njegova je zapovijed ovo: vjerovati u Sina njegova Isusa Krista i ljubiti jedan drugoga kako nam je naredio. Tko vrši njegove zapovijedi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. I po tome, po Duhu što nam ga dade, spoznajemo da on ostaje u nama." (I.Iv.3:22-24)

I ponovno, Ivan kaže:

„ Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji." (I.Iv.5:14)

Božja je volja najvažnija u našem molitvenom životu. Nemoj se moliti protiv volje Božje, i budi siguran da si u skladu s Božjom voljom za što se moliš. Kršćani pitaju: Kako ću znati što je volja Božja? Muči li tebe to pitanje? Onda pođi ponovno i čitaj Rimlj.12: 1-2) pa ćeš vidjeti što Bog želi da se mora dogoditi u tvom životu, kako bi mogao „uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno".

Ako učiniš što Bog zahtjeva od tebe, tada gledaj i slušaj kako ti se otkriva Božja volja u tvom konkretnom životu. To moraš učiniti sam za sebe! Nemoj biti kao onaj čovjek koji je skočio na svoga konja i jahao okolo u svim pravcima tražeći volju Božju. Slušaj pažljivo! Gledaj pažljivo! Moli Boga da ti otkrije svoju volju! Bog će odgovoriti ako smo spremni prihvatiti!Bog danas govori nama preko svoga Duha. Isus je obećao, da kada On ode, On će poslati Svetoga Duga koji će boraviti u vjernicima. Božji Sveti Duh u našem životu će govoriti nama i otkrivati duhovne stvari nama. Sveti Duh će pomoći nama da vidimo i znamo što je volja Božja.

„ Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi u vama i jer će biti u vama. A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh." (Iv.14:16.17,26, vidi 15:26, 16:7-15)

Ta objava Svetoga Duha u našem životu neće doći preko zvonjave zvona ili preko vatrometa. U satima noći on će nam govoriti. U našem vremenu molitve i meditacije On će nam govoriti. Kada čitamo Bibliju On će nam govoriti. I ako slušamo, mi ćemo čuti.

Odvojimo se od buke ovoga svijeta u tišinu. Opustimo se i oslobodimo tenzija što uzimaju našu energiju. Dozvolimo da naše misli budu upravljane Božjom Riječi, i budimo pripravni da nam Bog govori. Kada budeš slijedio malo svjetlo, više svjetla će doći. Kada budeš slijedio taj impuls, osjećat ćeš se dobro, Kada ne budeš slijedio taj poticaj Božjeg svjetla, nećeš se osjećati dobro. Biti ćeš gubitnik.

Vjernik treba biti vrlo pažljiv da ne posluša druge glasove. Ako život vjernika nije kako treba biti, tada su otvorena vrata u njegovom misaonom životu da bude pod utjecajem drugih glasova, što podupiru njegov neispravan život. Radi toga je vrlo važno da budemo podređeni Božjem utjecaju kroz Svetoga Duha.

„ Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgavajte kušnji da vidite jesu li od Boga." (I.Iv.4:1)

Moramo naučiti raspoznavati razliku između Božjega glasa i one što imaju negativne impulse u našem životu.

Vjernik treba moliti Boga za mudrost. Bog će sigurno to nama dati, ako to tražimo. Jakov kaže:

„Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je." (Jak.1:5)

Trebamo tražiti, a Bog će dati. Ne samo dati, nego dati obilno. Bog je u stanju zadovoljiti našu potrebu.

Ali pogledajmo uvjet:

„Ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina."(Jak.1:6-7)

Zato idite Gospodu u vjeri, potpuno vjerujući da će On odgovoriti i dati vam mudrost što trebate.

U Izrekama 8. govori se o plodovima mudrosti:

„Da dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznice." (21)

„ U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravednost." (18)

„ Moj je plod bolji od čista i žežena zlata i moj je prihod bolji od čistoga srebra." (19)