dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Naše zajedništvo s ljudima među kojima se krećemo ima veliki utjecaj na naš karakter i uopće na naš unutarnji i izvanjski oblik života. Kako duhovan tako i intelektualni život prima jedan ili drugi pogled i utjecaj, zavisno o tome s kime imamo postojano zajedništvo. To nam ponekad donosi korist ali ponekad i veliku štetu. U Svetom pismu u knjizi Izreka, u jednoj od najpraktičnijih knjiga Staroga Zavjeta, mnogo se govori o druženju i zajedništvu s ljudima različitog porijekla i tipa. Pogledajmo nekoliko izvoda iz te knjige.

« Druži se s mudrim, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.»(13:20).

« Bolji je siromah od lažljivca.» (19:22)

« Ne druži se sa srditim i ne idi s čovjekom jedljivim, da se ne bi privikao na staze njegove i namjestio zamku duši svojoj.» (22,24-25)

« Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje – krnjav je zub i noga klecava.» (25:19).

Ne pomaže nam niti sila volje, niti karakter našeg kršćanskog života, ako naše zajedništvo bude nepravilno i s «nepravilnim» ljudima. Takvo zajedništvo će neizbježno na nas ostaviti neizlječive posljedice. To je radi toga, što mi, kao ljudi, uvijek trebamo zajedništvo s drugim ljudima. Zato trebamo razvijati naše zajedništvo s istinitim i vjernim Bogu ljudima, razvijati zajedništvo s Božjom djecom.

S kim u tijesno zajedništvo?

Za najtijesnije kršćansko zajedništvo izaberite nekoliko vjerujućih, približno vaših vršnjaka, koji ozbiljno izučavaju Božju Riječ i upravljaju život po njoj, koji su zabrinuti i pozivaju duše Kristu. Drugim riječima, nemojte imati blisko zajedništvo s onim ljudima koji vas mogu povrijediti, kako duhovno, tako i moralno.

Vjerujući ne treba izbjegavati susrete s neobraćenim ljudima, ali ne treba s njima održavati nepotrebne tjesnije veze. I više od toga, ako vidite, da drugi vjerujući radi svojih pogrešnih shvaćanja ili nepoštivanja Božje Riječi, više štete vašem duhovnom životu, nego li koriste, ne idite za njima.Ne budite opterećeni razmišljanjima kako je život Božjeg djeteta osamljen, i ne bojte se, da ćete biti bez zajedništva. Nikako ne! Upravo u sredini vjerujućih ćete naći predivne mogućnosti zajedništva, koje će vas i utješiti i duhovno obogatiti. Duhovno jedinstvo i unutarnja harmonija u sredini rane Kristove crkve duboko su djelovali na pogane njihove gonitelje. To je na progonitelje moćno djelovalo da su se mnogi od njih obratili Kristu. Jedino Krist može tako divno obogatiti i posvetiti život čovjeka. Mnogi pogani su nastojali proniknuti u tajnu duhovne sile u životima vjerujućih kod kojih su osjećali nepatvorenu ljubav, vjernost jednih prema drugima i čisto i sveto zajedništvo.

U Kristu nestaju razlike

U Kristu se potiru sve vrste razlika među ljudima, kao što su granice, predrasude, preduvjerenja i mržnje, kod osoba koje su pripadale različitim društvenim slojevima, klasama ili nacijama.

U Isusu Kristu se izgrađuje divno zajedništvo među ljudima koji Ga slijede. I danas možete vidjeti ljude i čuti svjedočanstva o tome, da ljudi koji su bili puni mržnje i neprijatelji jedan prema drugome, radi plemenskih razlika i razlika u nacijama, ili radi drugih razloga, nakon što su doživjeli spasenje Kristovo, ispunjeni su nježnom bratskom ljubavlju i povjerenjem jedan prema drugome. Željni su tijesnog bratskog zajedništva i međusobne suradnje u službi Bogu i ljudima. Moguće je vidjeti, kako doživljaj spasenja u Isusu Kristu mijenja dotadašnje neprijatelje: Jevreje i Arape Sjeverne Afrike, koji su do tada bili krvni neprijatelji, u bliske prijatelje i braću koja uživaju u miru i zajedništvu u Gospodu. Zajedno sudjeluju u Večeri Gospodnjoj i surađuju u svakodnevnom životu.

Istinito zajedništvo s Gospodom otklanja i duge pregrade i netrpeljivosti, kako među narodima, tako i među osobama. Jedna od takvih pregrada može biti razlika u jezicima. Neki vjerujući Amerikanac se našao jednom u londonskom parku s vjernim rusom. Vidjevši jedan drugoga, srcem su osjetili jedan u drugom vjerujućeg brata i to ih je približilo. Kada su se pozdravili, jedan od njih je na svom jeziku oslovio « aleluja», na što je drugi odgovorio «amen». Znajući na jeziku drugoga samo te riječi, imali su bratsko zajedništvo, bez riječi, što je bilo i radosno i blagoslovljeno za obojicu. Mnogo je jasnija, i ako nevidljiva, veza, koja spaja istinske vjernike, neovisno o jezičnim ili drugim razlikama, koje dijele čovječanstvo.

Sotona želi razbiti pravo zajedništvo

Sotona će se truditi da podriva i uništava bratsko zajedništvo među djecom Božjom. On nastoji to ostvariti i između lokalnih crkava, skupinama različitih denominacija ili vjeroispovijesti, gdje se nalaze novo rođeni ljudi. Sotona stalno radi na tom zadatku i unutar svake lokalne crkve, trudi se da razdijeli vodstvo od članova, a posebno udara na stupove crkve. Sotona nastoji razdijeliti dobre i vjerne susjede, članove iste obitelji i bliske prijatelje. Svagdje i u svako vrijeme on upada u bilo koje ispravno i sveto zajedništvo vjerujućih i nastoji u njega unijeti nešto loše i mračno.

Narušeno zajedništvo među istinitim kršćanima je velika tragedija. To ogorčava našeg Gospoda i Spasitelja, jer je Isus u danima Njegove prisutnosti na zemlji molio svoje učenike, da budu «jedno», kako bi svijet mogao vjerovati u Njega. (Iv.17:21). Razjedinjenje ogorčava Svetog Božjeg Duha, Utješitelja. U Svetom Duhu su sva djeca Božja krštena u jedno «Tijelo» u Crkvu Kristovu, koja je Tijelo Kristovo na ovoj zemlji (I. Kor. 12:13).

« Ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljeni! Neka se ukloni od vas svaka vrsta gorčine, gnjeva, srdžbe, vike i psovke, sa svakom vrstom zloće! Mjesto toga budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je Bog vama oprostio u Kristu!» (Ef.4:32). Kako su to praktična upozorenja za našu pobožnost.

Odgovoran odnos prema zajedništvu

Prema kršćanskom zajedništvu se trebamo odnositi krajnje odgovorno; potrebno ga je održavati i razvijati.

Dragi vjerujući prijatelju, čuvajte i razvijajte zajedništvo s djecom Božjom. Božja Riječ nas poziva « ne ostavljajte svoje skupštine». Budite u postojani u posjećivanju zajednice! Ako vi trčite i tražite zadovoljstvo u različitim vjerskim skupinama tražeći zajedništvo, a da pri tome ne izgrađujete zajedništvo s Božjom djecom u svojoj lokalnoj crkvi, na kraju ćete se osjećati osamljeni i biti će vam teško postići pravo zajedništvo s Božjom djecom. Na kraju će vam se desiti da nećete imati zajedništvo nigdje. Pozivajte u vaš dom iskrene vjerne ljude s kojima ćete produbljivati vašu spoznaju Božje riječi i zajedništvo u Kristu.

Vrlo je važno pronaći među Božjom djecom nekoga tko bi mogao postati vašim postojanim ili čestim učesnikom u zajedničkoj molitvi. Tražite takvog prijatelja – molitelja, po mogućnosti među vašim vršnjacima i podijelite jedan s drugim vaše molitveno breme. Sastanite se radi molitve i molitvenog zajedništva.

« Tko ima prijatelja, valja da postupa prijateljski, jer ima prijatelja vjernijeg od brata.» (Priče 18:24). I kada ste si našli prijatelja, čuvajte tada to bratsko prijateljstvo. Nemojte biti egoistični, svadljivim ili razdražljivim riječima ili postupcima. Zapamtite, da « u svako doba ljubi prijatelj» (Priče 17:17).

« Tko pokriva prijestup, traži ljubav, a tko ponavlja stvar, rastavlja glavne prijatelje.» (Priče 17:9). « Uvrijeđen je brat kao tvrd grad.» (Priče 18:19).

« Opadač tumarajući izdaje tajnu; a tko je vjerna srca, taji stvar.» (Priče 11:13).

Ako bi bilo što uzdrmalo vaše prijateljstvo, upotrijebite sve snage, kako biste odmah rastjerali maglu i otklonili razloge koji su to izazvali. Tamo gdje ste pogriješili, odmah priznajte svoju krivicu i pokajte se! Tamo gdje je pogriješio vaš prijatelj, oprostite i ne spominjite, kako bi se vaše bratsko prijateljstvo i zajedništvo moglo produžiti. Vaši kršćanski prijatelji su vam nužni za vaš duhovni život. Ako vas nakon vašeg obraćenja Isusu Kristu netko od vaših dosadašnjih neobraćenih prijatelja ostavi, ne očajavajte, jer ćete u Kristu naći druge, najbolje prijatelje, kakvih nema u ovom svijetu. Tako je Gospod obećao: « I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena mojega radi, primit će sto puta onoliko, i dobit će život vječni.» (Mt.19:29).