dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Uvod:
Već smo se podsjetili, u našem osvrtu na rođenje Isusa Krista, Božjeg Sina, na to: kako je čovjeku teško razumjeti utjelovljenje Boga da Sebe objavi stanovnicima ove zemlje, nisu Njega lako mogli prihvatiti njegovi suvremenici, pa niti izabrani učenici. Ono što nas iznenađuje i čini nam se neprihvatljivim da se Božji Sin, Stvoritelj sveg Svemira, čitave zemlje i svih njenih stanovnika rodio u štali. Rodio se u najzabitijem mjestu ove planete, u Betlehemu. Rodio se na ljudima neprihvatljiv način, bez zemaljskog oca. Rodio se bez ljepote i sjaja, kao čovjek boli, vičan bolesti, na njega je pala krivica svih ljudi, radi našeg spasenja i mira. Odrastao je u Nazaretu, mjestu bez morala i religiozne reputacije. Radi nas je od bogataša postao siromah, da se mi njegovim siromaštvom obogatimo.

U Božjem stvaralačkom planu, zemlja i čovjek na njoj, otpočetka su za Boga imali posebno značenje. U Svetom pismu- Bibliji - otkriva nam se ta Božja briga za čovjeka. Odmah nakon poznatog pada čovjeka u grijeh, Bog traži čovjeka  i želi ga ponovno dovesti do mogućnosti ulaska u zajednicu s Bogom.
Uz pomoć svojih posebnih, izabranih vjernih slugu, Bog se otkrivao čovjeku na zemlji, potičući ga na zajedništvo s Bogom i pripremajući ga za ulazak u Božje vječno kraljevstvo, kao duhovnu vječnu zajednicu čovjeka s Bogom.
Da omogući tu zajednicu čovjeka s vječnim, svetim Bogom, da ga izbavi od grijeha i vječne propasti, Bog zbog svoje ljubavi prema čovjeku sam dolazi na zemlju, utjelovljen u svome Sinu- Isusu Kristu.
Svoj dolazak na zemlju, na početku mesijanske službe, Isus Krist naziva približavanjem kraljevstva Božjeg.

Ispunilo se vrijeme:

Govorio je:
“Ispunilo se vrijeme, blizu je Kraljevstvo Božje. Pokajte se (obratite se) i vjerujte u Radosnu vijest.”
Bio je to tajanstven dolazak Boga na zemlju. Ali,  utjelovljenjem Bog i čovjek postali su opipljivi jedan drugome. Bog je uzeo ljudsko tijelo ne samo da se izjednači s čovjekom, nego da nas pomiri s Bogom.
“ Bog bijaše onaj koji je pomirio sa sobom nas po Kristu i povjerio nam službu pomirenja.” ( II.Kor.5:19).
To je povijesna činjenica i kršćanstvo ima svoj početak u povijesti, dolaskom Isusa Krista na ovu zemlju. Sam Bog u Isusu Kristu sada govori s ljudima, živi među njima život kakvim ljudi i danas žive.
“ Bog koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima, po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme govorio nam je po Sinu, koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet.” ( Hebr.1:1-2).

Zašto je Bog došao među ljude?

Došao je da traži izgubljenog čovjeka i da ga spasi.
“ Da, Sin čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.” ( Lk.19:10).
Susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: liječio je bolesne, slijepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda. Išao je prašnjavim putovima, upravo  onako kako i mi danas hodamo.
To znači da je ostavio sve nebesko bogatstvo i ljepote te došao među grešne i izgubljene ljude, kao što smo ti i ja. Čovjek je izgubljen kao pacijent od kojega su liječnici digli ruke, koji se nalazi u sve gorem položaju i sam si ne može pomoći.
U mnogim tekstovima Biblije ta se izgubljenost uspoređuje sa smrtnom opasnošću.

Izgubljeni čovjek treba Spasitelja!

Ali, nije dovoljno za izgubljenog čovjeka da bude samo nađen, on mora biti spašen i doveden u vječni život. Možda čvrsto, zdravo hodaš ulicama svoga sela ili grada, misliš, pa nisam ja izgubljen, ali Sveto pismo kaže:
“ Poput ovaca svi smo zalutali, i svaki svojim putem hodi.” (Iz.53;6).
“ Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Što koristi  čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? ”  (Mat:16:25-26).
Isus Krist je došao radi toga da ne budemo izgubljeni u grijesima i prijestupima. Isus hoće spasiti svakoga čovjeka. Isus je govorio:
“ Dođite k meni svi koji ste umorni i    opterećeni i ja ću vam dati odmor”-

Ali kako se čovjek može spasiti?

Sveto pismo upućuje svakog kada kaže:
“ Vjeruj u Isusa Krista i spasit ćeš se.”
“ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” Iv.3:16)
Bog je došao da živi među nama – da uzme našu čovječnost i da razumije naše potrebe, da nama postane primjer ljubavi i poslušnosti.
Bog je boravio među nama da umre za nas, da uskrsne. Otišao je svome Ocu i dao nam nadu da će ponovo doći i uzeti nas k sebi – naš Gospod Isus Krist.
Sve je to učinio jer je ljubio svakoga od nas.
Ovoga Božića te pitam : Je li Krist stvaran u tvom životu sada?
Živi li on u tvome srcu? Je li Krist preuzeo najvažnije mjesto u tvome životu?
Dozvoli mu, ako do sada to nisi učinio, da se Isus danas rodi u tvome srcu!
« Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.» (Lk.2:11).
Vjeruješ li ti dragi slušatelju da te Bog ljubi? Vjeruješ li da je radi tebe došao na ovu zemlju? Ako to vjeruješ svim svojim srcem, onda mogu reći: „Sretan ti  Božić!“