dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Uključene su tri božanske osobe

Uskrsnuće Isusa Krista govori o jedinstvenom djelu sve tri osobe božanskoga Trojstva.

Boga  Oca: „Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.“ (Ps.16:10) „Bog je uskrisio, oslobodivši ga od lanaca smrti, poradi toga što nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti.“ (Dj.ap.2:24), „Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših proslavi svoga slugu Isusa, kojega ste vi predali i kojega ste se odrekli pred Pilatom kad ovaj bijaše odlučio da ga oslobodi.“ (Dj.ap. 3:15), „Ako zbilja  u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.“ (Rimlj.8:11, usporedi. Ef. 1:20, Kol.2:12, Hebr.13:20)

Isusa Krista samoga: „Isus im odgovori: ' Razvalite ovaj hram, i u tri dana opet ću ga podići. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali Pismu i riječi koju im Isus reče.“ (Iv.2:19,22), „Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. – Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti; takva je zapovijed koju sam primio od Oca svoga.“ (Iv10:17-18)

Duha Svetoga : „ Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; on koji je bio ubijen u tijelu, ali oživje duhom.“ (I.Petr.3:18), „Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.“ (Rimlj.8:11).

Zašto je uskrsnuće Isusa Krista tako važno?

Uskrsnuće Isusa Krista je javno svjedočanstvo Kristova ostvarenja otkupljenja čovjeka i Očeve prihvatljivosti njegova djela izbavljenja i spasenja čovjeka. To je pobjeda nad smrću i grobom za sve njegove sljedbenike.

Važnost uskrsnuća Isusa Krista će biti razumljiva ako shvatimo, kako se upravo uskrsnućem Isusa Krista dokazuje istinitost Evanđelja, a da se to nije dogodilo, Evanđelje bi ostalo bez značenja.

Naše opravdanje je osigurano Kristovom spremnošću da umre, nakon čega je uskrsnuo iz smrti: „ Za nas koji vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa, koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja.“ (Rimlj.4:24-25)

Uskrsnuće Isusa Krista je dokaz da je On učinio, svojom mukom i smrću, potpuno ispaštanje, naknadu i pomirenje s Bogom za naše grijehe, da je njegova žrtva prihvaćena kao zadovoljenje božanske pravde, a njegova krv otkupnina za grješnike.

Isusovo uskrsnuće je također jamstvo, zalog i nagovještaj uskrsnuća vjerujućih:
„Ako zbilja  u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.“ (Rimlj.8:11),
„ Bog koji je uskrisio Gospodina, i nas će uskrisiti svojom moći.“ (I.Kor.6:14)
«Nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput ostalih koji nemaju nade. Jer, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina: mi živi, mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima!» (I.Sol.4:13-18).
« Ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo, kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest.» (I.Iv.3:2).

Isusovo uskrsnuće dokazuje da je Isus Krist Sin Božji, da je Isus Krist Bog, jer to čini autentičnim sve njegovo učenje: „„Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. – Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti; takva je zapovijed koju sam primio od Oca svoga.“ (Iv10:17-18)

Da Isus Krist nije uskrsnuo, čitav plan otkupljenja bi propao, i sva proročanstva kao i svi slavni rezultati blagoslova za vrijeme i vječnost, za sve ljude i generacije. Ali Isus je uskrsnuo iz mrtvih i postao prvi za kojim će uskrsnuti svi njegovi sljedbenici. Radi toga, Biblija je istinita od Knjige Stvaranja do Otkrivenja. Kraljevstvo tame je pobjeđeno, Sotona je bačen kao lučonoša sa neba, a pobjeda istine i dobro nad zlom, a sreća nad mizerijom je za svagda zasvijetlila.

Bog će u onaj dan sve promijeniti

Ja znam da će Gospodin onoga dana sve promijeniti. Možda ću ja prvi umrijeti; ali kada kažem «umrijeti» ja mislim onako kao što to Isus misli:
« Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus. - Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti.» (Iv.11:25-26).
Vidite, Isus je rekao da ja neću umrijeti, jer ću živjeti i kada umrem.
Kada Isus dođe, ja ću doći s Njim.
« Jer, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim.» (I.Sol.4:14). To kaže Božja riječ i ja to vjerujem. Tijela će uskrsnuti. Nemojte me pitati kako će to izgledati. Ja ne znam. Ljudi od sebe prave luđake kada žele objasniti sve te stvari. Apostol Pavao kaže, da ljudi postaju bezumnici, kada žele objasniti s kakvim će se tijelom uskrsli pojaviti. Pavao to objašnjava sa sjemenom. Pogledajte, neugledno sjeme, a onda se pojavi divan cvijet, ili neko drvo. To je put kako će se to preobraženo tijelo objaviti.
Za mene je to vrlo uzbudljivo, kako se to pokazuje kod uskrslog Isusa. Imao je super natprirodnu silu, pojavljivao se u drukčijem obliku. Pogledajmo: « Poslije toga ukaza se u drugom obličju dvojici od njih na putu dok su išli na selo.» (Mk.16:12). A šta Isus govori Saducejima koji nisu vjerovali?
« U zabludi ste- odgovori im Isus – jer ne poznajete Pisma ni moći Božje. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li čitali što vam je Bog rekao:' Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev?' A Bog nije Bog mrtvih, nego živih!» (Mat. 22:29, 31). 
Zar to nije divno?
Moći ćemo imati obličje i činiti što anđeli čine. Biti ćemo kao Isus!