dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

U Bibliji – Svetomu Pismu primarni naglasak je na životu čovjeka na zemlji – zemaljskom životu a posebno na vječnom životu čovjeka. Taj vječni život je Božji dar čovjeku kroz vjeru u Isusa Krista.

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše Život i Život bijaše svijetlo ljudima." (Ivan 1:1-4) „Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života - da, život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao –što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom." (I. Ivanova 1:1-3) „Bog, Stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim ljudskom rukom niti ga poslužuju ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo. On je izveo sav ljudski rod od jednoga čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli, jer zbilja nije daleko ni od jednoga od nas. Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo." (Djela apostolska 17:24-28) „Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Ivan 3:16) „Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život."(Ivan 5:24)

„ A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život, tko nema Sina Božjega, nema života." (I. Ivanova 5:11- 12) „Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga" (I. Petrova 1:23) „Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša." (Postanak 2:7) „Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? " (Matej 16:25-26)

Kroz Isusovu žrtvu, mi smo primljeni u Božju obitelj i postajemo sinovi i kćeri Božje, sa svim pravima i prednostima, koje je Nebeski Otac nama obećao.

U nama nastaje promjena kada se mi okrenemo od grijeha k Bogu

Taj čin je poznat kao biblijski izraz « novo rođenje – preobražaj – novo stvaranje – regeneracija.

„Tko vjeruje u Sina ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života već gnjev Božji ostaje na njemu." (Ivan 3:36) „Za me je uistinu život Krist, a smrt dobitak." (Filipljanima 1:21)

„Tada, najedanput, ustade neki učitelj Zakona te ga zapita, u nakani da ga kuša:' Učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?' 'Što stoji – odgovori mu – pisano u Zakonu? Što tamo čitaš?' 'Ljubi, Gospodina Boga svoga' – odgovori –'svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameću svojom' a 'svoga bližnjega kao samoga sebe!' Reče mu Isus: Pravo si odgovorio! 'To vrši pa ćeš živjeti!" (Luka 10:25-28)

„Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Ivan 3:16)

„ Omrznuh život, jer mi se učini mučnim sve što se zbiva pod suncem; sve je ispraznost i puna tlapnja." Propovjednik 2:17)

„Ali ako čovjek živi i mnogo godina, neka se uvijek veseli, a neka se sjeti da će tamnih dana biti mnogo. Ispraznost je sve što će doći." (Propovjednik 11:8)

„ Čujmo svemu završnu riječ: 'Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek. Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud." (Propovjednik 12:13-14)

„Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve Bog tvoj." (Izlazak 20:12)

„Čuvaj, sine, riječi moje, i pohrani moje zapovijedi kod sebe. Čuvaj moje zapovijedi, i bit ćeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga." (Izreke 7:1-2)

„Tko teži za pravdom i dobrohotnošću, nalazi život i čast." (Izreke 21:21)

„Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo Savez svojih otaca? (Malahija 2:10)

„Sve dok duha moga bude još u meni, dok mi dah Božji u nosnicama bude usne moje neće izustiti zloću niti će laž kakva doći na moj jezik." (Job 27:3-4)

„Priklonite uho i k meni dođite i duša će vam živjeti."(Izaija 55:3)

„Bog, Stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom niti ga poslužuju ljudske ruke, kao da bi trebao nešto on koji svima daje životni dah i sve ostalo." (Djela apostolska 17:24-25)

„Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji." (Ponovljeni Zakon 4:32)

„Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život."(Ivan 5:24)

„Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju."( Ivan 10:10)

„Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus. – Tko vjeruje u mene ako i umre živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno ne će nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo?" (Ivan 11:25-26)

„ Ja sam put, istina i život – reče mu Isus. – Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Ivan 14:6)

„ Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje.(Ivan 15:13)

„Jer je plaća za grijeh smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu." (Rimljanima 6:23)

„Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi - milošću ste spašeni." (Efežanima 2:4-6)

„ A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život, tko nema Sina Božjega, nema života." (I. Ivanova 5:11- 12)

„Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga" (I. Petrova 1:23)

„ Zato vam velim; ne brinite se tjeskobno za svoj život: što ćete jesti ili piti: niti za svoje tijelo: u što ćete se obući! Zar nije život vrjedniji od hrane, a tijelo od odijela?"(Matej 6:25)

„Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? " (Matej 16:25-26)

„Vi takvi koji ne znate što će biti sutra! Pa što je vaš život? Vi ste dim koji se čas pokaže i zatim nestane. Mjesto da govorite:' Ako Gospodin htjedne, živjet ćemo i činit ćemo ovo ili ono." (Jakov 4:14-15)

Kroz Isusovu žrtvu, mi smo primljeni u Božju obitelj i postajemo sinovi i kćeri Božje, sa svim pravima i prednostima, koje je Nebeski Otac nama obećao.

U nama nastaje promjena kada se mi okrenemo od grijeha k Bogu.

Taj čin je poznat kao biblijski izraz « novo rođenje – preobražaj – novo stvaranje – regeneracija. To znači da smo mi na novo rođeni, rođeni od Duha.

Isto tako kao mala beba, doživljava kao požurivanje da primi život – tako smo i mi poticani od Svetoga Duha – da primimo duhovni život – novi život. Rezultat te promjene je rađanje želje u nama da udovoljimo Bogu, a ne više sebi, ovome svijetu ili đavolu.

„Tko vjeruje u Sina ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života već gnjev Božji ostaje na njemu." (Ivan 3:36)

„A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti, štoviše voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni." (Ivan 4:14)

„Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi ostaje u smrti." (I. Ivanova 3:14)

„Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo, jer – kako su to rekli neki vaši pjesnici – od njega potječemo." (Djela apostolska 17:28)

„Ovo sad velim i zaklinjem u Gospodinu da više ne provodite život kako ga provode i pogani, u ispraznosti svoga mišljenja, zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca; oni su se, izgubivši svaki ćudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da sa svom pohlepom čine nečistoću svake vrste." (Efežanima 4:17-19)