dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

BIBLIJA POZNAJE TRI VRSTE ČOVJEKA

1. ZEMALJSKI – ZEMLJANI - GREŠNIK BEZ BOGA

2. TJELESNI ČOVJEK

3. DUHOVNI ČOVJEK

Ako postoji zemaljsko tijelo, postoji i duhovno. Prvi je čovjek od zemlje – zemljan; drugi je čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i svi zemljani, kakav je nebeski, takvi su svi nebeski. I kako smo nosili sliku onoga zemljanoga, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga." (I. Korinćanima 15: 44-49)

Grešnik bez Boga

„ Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro. Njihovo je grlo otvoren grob, jezicima svojim varaju, zmijski je otrov na njihovim usnama. Usta su im puna kleveta i gorčine. Noge su im brze na prolijevanje krvi; ruševine s bijedom na njihovim su putovima; put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima." (Rimljanima 3:9-17)

'' Pa ipak mi navješćujemo mudrost među savršenima, ali ne mudrost ovoga svijeta ni knezova ovoga svijeta, osuđenih na propast. Naprotiv, navješćujemo mudrost Božju tajanstvenu i sakrivenu; onu koju Bog od vječnosti predodredi na našu slavu; onu koju nije upoznao ni jedan od knezova ovoga svijeta – da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli – već (navješćujemo) kako stoji pisano : ' Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.' A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje. Ta tko od ljudi zna čovjekove tajne, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha. A mi nismo primili duha ovoga svijeta, nego Duha koji dolazi od Boga, da upoznamo darove koje nam Bog dobrostivo darova. I mi o tom govorimo, ne riječima kakve uči ljudska mudrost, nego riječima kakve uči Duh, izražavajući duhovnim pojmovima duhovne stvarnosti. Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć duha prosuđivati.'' (I.Kor.6:14)

Biblija je ogledalo u kojem čovjek može vidjeti sebe takvim, kakav on stvarno jest. Svatko, tko želi znati, kako on izgleda, naći će u Bibliji svoju fotografiju. Biblija je Božja matrica, u kojoj je moguće vidjeti sliku svakog Božjeg stvorenja. Tamo je i tvoja fotografija. Bog ju je sam snimio, radi toga je ona besprijekorna i savršeno točna. Želiš li ti vidjeti svoju sliku? Sveti Duh je preko apostola Pavla razdijelio ljude na tri potpuno i jasno odvojene među sobom skupine. Svaki član velike ljudske obitelji se nalazi u jednoj od njih nezavisno od rasne pripadnosti ili od prirodnih sklonosti. Bog vrlo jasno i pravedno opisuje svaku od tih skupina, tako da čovjek može točno znati u koju skupinu osobno spada. Na osnovi te Božje klasifikacije, mi razlikujemo život- zemaljskog čovjeka, život duhovnog čovjeka i život tjelesnog čovjeka.

Život zemaljskog čovjeka

''Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. ''(I. Kor. 2:14)

''Ali vi niste u tijelu, već u Duhu ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov'' (Rimljanima 8:9)

''Zato vam dajem do znanja da kao što nitko pod djelovanjem Duha Svetoga ne može reći ''proklet Isus'' tako ne može priznati Isusa kao Gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga.'' (I.Kor.12:3)

''Ja sam put, istina i život- reče mu Isus – nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.'' Iv. 14:10

Je li zemaljski čovjek kršćanin?

Nitko ne može biti nazvan kršćaninom ako se ne nalazi u ispravnom odnosu prema Bogu. Nalazi li se zemaljski čovjek u ispravnom odnosu prema Bogu? Za odgovor na to pitanje trebamo analizirati upravo navedene stihove Biblije i uzeti za polaznu točku Iv. 14:6 gdje Isus kaže da nitko ne može doći k Bogu osim kroz Njega. Ali Biblija jasno govori i ukazuje na to, da doći kroz Isusa Krista Ocu, znači primiti Isusa Krista u svoj život, kao Spasitelja i Gospoda. Ne može nitko nazvati s potpunim uvjerenjem Isusa Gospodom, osim Duhom Svetim. I tako, tko nema Svetoga Duha, taj ne dolazi Bogu taj nije Njegov.

Jedino Sveti Duh može proizvesti u nama rodove u Kristu. Ali u I. Kor. 2:14 nam govori da ''zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega'', on to smatra ludošću. Još više od toga ''on to ne može ni upoznati '', jer da se upoznaju duhovne istine, treba imati duhovni um, a zemaljski čovjek uopće nema Svetoga Duha. Odatle je savršeno jasno, da se zemaljski čovjek ne nalazi u ispravnom odnosu prema Bogu, a iz toga proizlazi, logički i biblijski da u očima Božjim on nije kršćanin, bez obzira na to kako izgleda njegov zemaljski život i kako se on zvao.

Kakav je položaj zemaljskog čovjeka pred Bogom?

Što govori Sveto Pismo o položaju zemaljskog čovjeka u odnosu na Boga?

Gal. 4:8 - On ne zna Boga.

''Nekoć kad niste poznavali Boga''

Rim. 3:11- On ne traži Boga

''Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga''

I.Iv. 4:10 – On ne ljubi Boga

''Nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.''

Iv. 3:18- On ne vjeruje u Boga

''A tko ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega''

Rim 3:18- On se ne boji Boga

''Nema straha Božjega pred njihovim očima''

Rim. 1:21, 25 – On ne slavi Boga

''Nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu. Njih koji su istinu Božju zamijenili lažju te se klanjali i iskazivali štovanje stvorenju mjesto Stvoritelju''

2.Tim. 3:8- On se protivi istini

''Tako se i ovi ljudi pokvarena uma, nevaljani u vjeri – protive istini''

I.Kor.2:14 – On ne razumije Boga

II. Solunjanima 2:12- On ne vjeruje istini

''Da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost''

2.Sol. 1:8- On je nepokoran ''Radosnoj vijesti''

''Koji će se osvetiti onima koji neće da priznaju Boga i koji se ne pokoravaju Radosnoj vijesti o našem Gospodu Isusu''

Rim. 5:10- On je neprijatelj Boga

''Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova Sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni, spasiti njegovim životom''

Kakav je odnos zemaljskog čovjeka prema Bogu?

Položaj zemaljskog života prema Bogu određuje i sam odnos tog čovjeka prema Bogu.

Rim. 5:10 i Kol. 1:21

''I vas koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima'' ukazuje na otvoreno neprijateljski odnos zemaljskog čovjeka prema Bogu, što ukazuje na odnos Boga prema njemu.

Ef. 2:17- On je daleko od Boga

''On je došao da navijesti mir vama koji bijaste daleko''

Rim. 3:19 – On je kriv pred Bogom

''Da zanijeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut kazni Božjoj''

Iv. 3:18 On je već osuđen

''A tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega''

Iv. 3:36- On navlači na sebe gnjev Božji

''A tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca.'' Ef.2:12-

On je bez Boga u ovom svijetu

''Sjećate se da ste u ono vrijeme bez Krista bili otuđeni od izraelskoga građanstva, bez dijela u savezima obećanja, bez nade i bez Boga u ovom svijetu.''

2.Sol. 1:9- On je bez Boga i u vječnom životu

''Oni će biti kažnjeni od Gospodnjega lica i od Njegove silne slave onoga dana kada dođe da se proslavi u svojim svetima.''

Kakvo je stanje zemaljskog čovjeka?

Za zemaljskog čovjeka Isus Krist nije Spasitelj i Gospod, radi toga se njegov život ograničava na njega samoga.- On je sam sebi mjera. Stari grešni čovjek je središte njegova života i ima neograničenu vlast nad njegovim cijelim bićem (dušom, tijelom i duhom). Vlastito ''ja'' vlada njegovim mislima i osjećajima, njegovim riječima i željama, cijelim njegovim aktivnostima. Njegova je narav grešna, a radi toga su grešni i njegovi postupci.

Zemaljski čovjek je mrtav za Boga, ali živ za grijeh, za svoje'' ja '' i za sotonu. On je čitav pod vlasti ''kneza koji vlada u zemaljskim prostorima'', on je rob grijeha. Njegova sudbina – je vječna pogibao, bez nade za spasenjem. Tragičnost njegovog položaja je u tome, što je ''bog ovoga vijeka'' tako oslijepio njegovu spoznaju, da on ne vidi svu težinu svog položaja i radi toga se i ne trudi da upozna Boga, da ljubi Boga, da Ga prizna, kao Svog Spasitelja, ili da Ga traži. To je karakteristika koja opisuje zemaljskog čovjeka, njegov život i njegovu prirodu.

Dragi prijatelju, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje: Gdje se ti nalaziš? Gdje se nalazi tvoj grijeh i grijesi? Ili na tebi ili na Kristu!