dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

« Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakoga drugog imena, da se Isusovom imenu pokloni svako koljeno: nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist.» (Filiplj.2:9-11).

  1. Spasenje imenom Isusa:

« Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.» (Dj.4:12)
Što znači spasenje? Spasenje znači Božji život u srcu čovjeka – a taj život je Isus Krist.
Spasenje znači, umjesto grešnog pogibeljnog života, primiti novi život – istinito, duboko i jasno osobno iskustvo, doživljaj Boga u srcu i životu osobe. To je Božji život u srcu čovjeka. To je čovjek u kome se nastanjuje Bog.
Što je bio razlog dolaska Isusa Krista na ovu zemlju? Za što je Isus umro? – Da bi donio život u srce čovjeka koji ga primi u svoje srce vjerom. Spasenje znači prijelaz iz smrti u život.
Sjeme umire da bi dalo novi život. U tome je Božje poslanstvo:“ Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.“ Rekao je Isus. (Iv.10:10)
To je ono što čini kršćanstvo jedinstvenim i isključivim. Nisu potrebna nova pravila i zakoni za čovječji život, ne nove ustanove i nove organizacije, nego život – vječni život. Eto, to je čovjeku potrebno. Bez toga je sve besmisleno.
„A ovo je vječni život spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao Isusa Krista.“(Iv.17:3)
Dragi prijatelju, jeste li upoznali Boga, jeste li upoznali Isusa Krista? Živi li Bog u vašem srcu? Imate li Božji život? To su pitanja od najveće važnosti! Bez te spoznaje nema kršćanstva. Tko nije upoznao Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja, ta osoba nije Kršćanin. Može se zavati kako god hoće, možda iz pomodarstva kazati da je Kršćanin, ali to nije.
Neki dan sam razgovarao sa jednom starijom susjedom, koja se ispričava kako radi bolesti ne može odlaziti u crkvu, ali da je kršćanska. Zatim u našem razgovoru, nakon mog ohrabrivanja da treba imati sigurnost i znati kuda na kraju života odlazi, zbunjeno me zapitala: „ Pa, zar vi možete vjerovati da poslije smrti nešto postoji, zar postoji još neki  život, kada se raspadnemo?“ Odgovorio sam joj, da ako ne vejrujemo i ne posjedujemo vječni život, onda zapravo i ne vjerujemo u vječnog i svemogućeg Boga, onda i nismo kršćani, onda, zapravo ne vjerujemo u ništa. Bez te spoznaje, sa žalošću vam moram reći, vi ste osoba koja odlazi u vječnu smrt, u vječno odvojenje od Boga, u pakao. Zato požurite, dok vam Bog daje vrijeme i milost za odluku da u svoje srce primite isusa Krista. Ne čekajte niti trenutka jer nitko ne zna koliko još ima vremena za tu odluku. Ovdje i sada se rješava vaša vječna sudbina, a to ovisi o vama!

  1. Oproštenje grijeha imenom Isusa:

« Za njega svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u nj vjeruje.» (Dj.10:43).

  1. Krštenje u ime Isusa:

« Kad to čuše, krstiše se u Ime Gospodina Isusa.» ( Dj.19:5). Znači, krstili su se onda kada su čuli i prihvatili Isusa.
« Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.» (Mt.28: 19,20). Znači, onda kada prihvate da budu učenici onda ih krstite, i zatim učite da sve vrše što je Isus zapovjedio!

  1. Sastajanje u ime Isusa i Isusova prisutnost tamo:

« Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene ( u moje ime), tu sam ja među njima.» (Mt.18:20).

  1. Poslanje u ime Isusa:

« Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest…
Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: Pomoću mog imena izgoniti će zle duhove; govorit će novim jezicima, zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati! « (Mk.16:15-18).

  1. Stradanja za ime Isusa:

« Ali ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom.» (I.Petr.4:16).
« Tada pristadoše na njegov prijedlog, dozvaše k sebi apostole te ih išibaše i zabraniše im govoriti o Isusovu imenu pa ih otpustiše. A oni ostaviše Veliko vijeće vrlo veseli što im je udijeljena čast da podnesu zlostavljanja za ime Isusovo.» ( Dj.5:40-41).

  1. Nemoj se odreći imena Isusa:

« Poznam tvoja djela. Gle, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti jer si unatoč svojoj maloj snazi i sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena.» (Otkr.3:8).

  1. Nemoj se stidjeti imena Isusa:

« Tko god mene prizna pred ljudima priznat ću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odreče (postidi) pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim.» ( Mt.10:32-33).

  1. Pomirenje s Bogom u ime Isusovo – poslanička služba u ime Isusovo:

« Prema tome, mi vršimo poslaničku službu  u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom!» (II.Kor.5:20).

  1.  Isus Krist Gospodar:

« Gospodar je Isus Krist.» ( Filiplj.2:11)
- Čovjek želi biti svoj gospodar
- Čovjek je ograničen u snazi, u shvaćanju, u savladavanju svoje grešne prirode, u suprotstavljanju sotoni i u mnogim drugim područjima.
- Bog je stvorio svijet tako, da On gospodari sa svime, a čovjek taj princip želi promijeniti.

Molimo vas u ime Isusa Krista, da vjerujete blagoj vijesti Evanđelja, da otvorite vrata svojega srca Gospodinu Isusu Kristu. I da mu dopustite da uđe. Isus želi da uđe. Više od toga Isus vas moli da ga pustite:
„ Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.“ (otkr.3:20)