dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu , koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.“ (Iz. 55:6-7)
„ Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće; da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazvati, dolaziti k meni, moliti mi se, i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.“ (Jer. 29: 11-13)
- Kod svakog osobnog traženja i susreta s Bogom – s Isusom događa se velika promjena.
- Uvijek se postavlja pitanje; Što mi zapravo tražimo svim našim srcem? Kakav je motiv našeg traženja? Želimo li uistinu susresti Isusa kakav jest? Mnogi traže prolazne stvari i slavu ovoga svijeta. Tako možemo čitati ispovijest naše pjevačice, koju su zvali Hrvatska Madona, poznate kao Tajči. Otišla je u Ameriku da tamo postigne slavu. Susrela je kršćansku mladež i za njih kaže: „ Njihova vjera toliko ih je ojačala i napravila toliko bolje osobe od njih nego sva slava, novac i obožavatelji na svijetu. Novac mi nije mogao kupiti ono što su oni imali tako siromašni – nastavlja Tajči koja je nakon susreta krenula u Crkvu s njima, a ubrzo je pjevala himne za vjernike. Slavu je opisala na slijedeći način: Prvog tjedna slava miriše sjajno – poput skupog parfema. Međutim, kako vrijeme prolazi, treba sve više tog parfema jer se miris izgubi. Svi fanovi koji su me obožavali, bogatstvo koje sam imala i popularnost bili su odlični, međutim,na kraju dana ostajala sam sama sa sobom. Bila sam na rubu samoubojstva – objasnila je, nekad Tajči, danas Tatjana Cameron.“ (Jutarnji list 10.02.06)
Zašto tražimo Boga, zašto tražimo Isusa? Šta želimo vidjeti na njemu? Mnogi su se u Evanđeljima susretali s Isusom i pri svakom susretu nalazimo naglašenu odgovarajuću istinu ili princip što nam ga Bog želi kazati. Tražimo tu istinu!
„ Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bi smo se u nj zagledali , ni ljudskosti da bi nam se svidio. Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše.“ (Iz. 53:2-5)


1. Filip susretne Natanaela i rekne mu: „ Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u Zakonu, i Proroci također! To je Isus, sin Josipa iz Nazareta,' ' Iz Nazareta može li što dobro izići?' reče mu Natanael.' ' Dođi i vidi!' odgovori mu Filip.“ Isus opazi Natanaela gdje mu se približava pa reče za nj: ' Evo pravog Izraelca, bez lukavstva.' ' Odakle me poznaješ?' upita ga Natanael. ' Prije nego te Filip pozvao – odgovori mu Isus – vidio sam te pod smokvom.' 'Rabbi – odvrati mu Natanael – ti si Sin Božji! Ti si kralj Izraelov.' Isus mu uzvrati: 'Jer ti rekoh da sam te vidio pod smokvom vjeruješ! Vidjet ćete još više od toga!“ (Iv.1:45-50) Isus nas poznaje mnogo prije nego što dođemo k njemu, sa svim našim najtajnijim pomislima i djelima!


2. „Među hodočasnicima što su došli da se klanjaju na blagdan bijaše i nekih Grka. Oni pristupiše k Filipu ... pa mu rekoše: 'Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.' Isus im reče: ' Došao je čas kad će se proslaviti Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, rodi velik rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga; tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka me slijedi! Gdje budem ja, bit će ondje i moj sluga. Ako mi tko služi, njega će poštivati Otac. Oče proslavi ime svoje!' Tada dođe glas s neba: ' Već sam ga proslavio i opet ću ga proslaviti.“ Isus nam otkriva velike istine i tajne Božjeg kraljevstva, kada dođemo k njemu kroz Božju Riječ! I tada dolazi potvrda s neba od Boga- Svetim Duhom.


3. „ Bijaše neki čovjek imenom Nikodem, farizej, član židovskoga Velikog vijeća. On noću dođe k Isusu te mu reče: ' Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim.' Odgovori mu Isus: ' Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.“ .... Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.“ (Iv. 3: 1-3, 16)


4. Jerihonski slijepac je vapio i želio susresti Isusa radi svoje velike potrebe: „ On povika: 'Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!' Oni što su išli naprijed zaustavljali ga riječima da šuti. Ali je on još jače vikao: ' Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!' Isus se zaustavi i zapovijedi da mu ga dovedu. Kad mu se približi, upita ga: ' Što hoćeš da ti učinim?' ' Gospodine – odgovori – da progledam!' 'Progledaj – reče mu Isus – vjera te tvoja spasila.' On odmah progleda i pođe za njim slaveći Boga. I sav narod, kada to vidje, dade hvalu Bogu.“ Moraš jasno kazati Isusu što želiš!


5. „ Najedanput se pojavi čovjek imenom Zakej; bijaše on carinski starješina i bogataš. Nastojao je da vidi tko je Isus. .... Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore te mu reče: ' Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući. On siđe brzo te ga s veseljem primi u goste..... Zakej stade te reče Gospodinu: ' Evo, polovicu svog imanja, Gospodine, dat ću siromasima. I ako sam koga u čemu prevario, vratit ću četverostruko.' Reče mu Isus: ' Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno.“


6. Ali, ima i onih koji traže Isusa, kako bi ga negirali, odbacili i ubili u svom životu, jer ih uznemirava svojom čistoćom i osudom. Tu je Juda Iskariotski, izdajnik sa četom i stražarima. Traže Isusa zubljama, toljagama i oružjem. Isus ih pita: „Koga tražite?“ „ Isusa Nazarećanina.“ „ Ja sam“ reče im Isus. Iv.18:1-11)