dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Psalam 24, Psalam 15

« Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.» (Ps. 24: 1-6).

« Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga; koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje; koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, pokolebat se neće dovijeka.» ( Psalam 15).

Božja je svrha i privilegija svakoga učenika da ima zajedništvo s Bogom ovdje na zemlji i da se ta zajednica stalno održava dok ne dođemo u nebeski dom. „Što ti je to u ruci? Zapita ga Jahve. Štap, odgovori. 'Baci ga na zemlju, i štap se pretvori u zmiju! Mojsije pred njim uzmače. Onda Jahve reče Mojsiju: 'Pruži ruku i uhvati je za rep.' I on seže rukom i uhvati je za rep, a ona opet postade štap u njegovoj ruci." (Izlazak 4:2-4) i dalje od 6-7.

Čiste ruke

Psalam 24:3. nam kaže da u prisutnosti Božjoj, a što znači u zajednici s Bogom, može biti onaj:

« U koga su ruke čiste i srce nedužno».

« Čiste ruke» znače mnogo više od fizičkog pranja. To ne znači formalno pranje našega tijela, nego je to obilježje i simbol kvalitete života.

« Čiste ruke» predstavljaju određenu kvalitetu duše, određenu čistoću duha, karakter ugodnog jedinstva i čestitosti.

Odgovor na pitanje: « Tko može stajati na svetom mjestu» Psalmista određuje u 4. i 5. stihu, gdje ukazuje na jedini mogući put za svakoga učenika kako bi postigao standard života za zajedništvo s Bogom sada i u životu koji dolazi. On kaže:

« Duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.»

To znači, ako učenik želi postići Božji standard života – a to su: « čiste ruke i srce nedužno» on mora najprije primiti od Boga dar novoga života ( da bude rođen od Duha) i kao što smo vidjeli u prethodnim razmatranjima, taj dar novoga života postaje naš, onda kada spoznamo sebe kao grešnika i potrebu za Spasiteljem, vjerujemo u silu Božju kroz Gospoda Isusa Krista, koji nas spašava od krivice i kazne grijeha.

Kada mi sebe potpuno predajemo kontroli Svetoga Duha, Bog nas ispunjava Njegovom pravednošću. Mi tada učimo i prakticiramo imati čiste ruke i nedužno srce, čiste i istinite misli, riječi i djela.

Da pojasnimo. Kada učenik prima spasenje, koje daje Isus Krist, Bog mu to uračunava u pravednost ( u ispravan odnos prema Bogu), a kada se učenik potpuno predaje pod kontrolu Svetoga Duha on počinje postajati pravednikom radi Krista, jer se izjednačava s Kristom dok ga slijedi.

Prvi znak spasenja je pokajanje nakon uzvjerovanja i pouzdanja u Isusa Krista kao Spasitelja, vjerovanje da će Isus Krist oprostiti i baciti za uvijek naše grijehe.

Mi primamo to uračunavanje i opravdanje trenutačno. Biblija to naziva «opravdanjem».

Umjesto da budemo Božji neprijatelji radi naše grešne naravi, postajemo Njegovi prijatelji. Biblija to naziva «pomirenjem», a to je moguće jedino kroz Isusa Krista, koji je umro na križu radi naših grijeha, a to je učinio umjesto nas.

Isus Krist je postao « pomirbena žrtva », koju Bog prihvaća. Cijena našega spasenja je prolivena krv Isusa Krista.

Biblija to naziva « Spasenje – otkupljenje – oslobođenje – izbavljenje».

Kroz Isusovu žrtvu, mi smo primljeni u Božju obitelj i postajemo sinovi i kćeri Božje, sa svim pravima i prednostima, koje je Nebeski Otac nama obećao.

U nama nastaje promjena kada se mi okrenemo od grijeha k Bogu.

Taj čin je poznat kao biblijski izraz « novo rođenje – preobražaj – novo stvaranje – regeneracija. To znači da smo mi na novo rođeni, rođeni od Duha.

Isto tako kao mala beba, doživljava kao požurivanje da primi život – tako smo i mi poticani od Svetoga Duha – da primimo duhovni život – novi život. Rezultat te promjene je rađanje želje u nama da udovoljimo Bogu, a ne više sebi, ovome svijetu ili đavolu.

U nama se rađa spremnost da odbacimo grijeh i da više nemamo želje za činjenje grijeha.

Ta nova želja, što se rađa u nama je rod Svetoga Duha. Gospod Isus Krist u nas stavlja narav Svoga života, kada On ulazi i upravlja našim životom i u nama boravi u Osobi Svetoga Duha.

« Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi». ( II. Petr.1:4).

To primanje nove naravi Biblija naziva «posvećenjem», što dolazi od Boga. To iskustvo posvećenja je proces rasta i dozrijevanja.

Kada smo opravdani Bog nam to uračunava u pravdu, ali posvećenje znači da mi postepeno postajemo pravednici, jer je naš život u Kristu.

Imati « čiste ruke» znači biti čist i u našem izvanjskom životu – u očima ljudi.

Novi život učenika je vidljiv okolini u svijetu gdje živimo, kroz naš kontakt s ljudima s kojima živimo i radimo, dok radimo i kako radimo naš posao, praktički svagdje gdje se nalazimo.

Ljudi o nama zaključuju; tko smo i kakvi smo, gledajući kakav život živimo, što govorimo i kakve odnose prema drugima održavamo.

„Podignite svoje ruke k svetištu i blagoslivljajte Gospoda!"

Psalam 134:2

PSALAM 134. ima samo tri retka, ali dokazuje da male stvari mogu imati duboko značenje. Prva dva retka su opomena svećenicima koji su svake noći služili u Domu Gospodnjem. Građevina je bila mračna i prazna; nije se događalo ništa značajno – ili se barem tako činilo. No ti su svećenici svejedno podizali ruke k svetištu i blagoslivljali Gospodina. Treći je redak glas zajednice koji odzvanja u tamnoj noći: »Neka te blagoslovi Gospod sa Siona, koji stvori nebo i zemlju.«

Razmišljam o onima koji danas služe Bogu – propovjednicima i njihovim obiteljima koji služe u malim crkvama u malim mjestima. Često su obeshrabreni, lako postaju malodušni, rade najbolje što mogu, služe nazamijećeni i bez priznanja koje zaslužuju. Pitaju se je li ikome stalo do onoga što rade; sjeti li ih se ikada itko; moli li se za njih i smatra li ih dijelom svoga života.

Rekao bih njima – i svakome tko se osjeća osamljenim i nevažnim: »Iako je vaše mjesto malo, to je mjesto sveto. Onaj koji je stvorio i pokreće nebo i zemlju, djeluje u vama i kroz vas. 'Podignite svoje ruke' i veličajte Ga.«

Gospodine, pokaži mi kako mogu ohrabriti one koji osjećaju da su na »malome« mjestu. Pomozi im da vide da njihov život ostavlja vječni trag na onima kojima služe.Svatko tko radi Božji posao, na Božji način, važan je u Božjim očima.

Biblijski stihovi za ruke:

„ Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsjeci je i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." (Mat. 5:30)

„ Marljiva ruka vlada, a nemar vodi u podložnost." Izreke 12:24)

„ Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Jahve istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih." (Jer.17:9,10)

„Zato 'uspravite mlitave ruke i klecava koljena' i pravo hodite svojim nogama da se hromi ud ne iščaši, nego radije da ozdravi." (Hebrejima 12:12)

„Grešnici, operite ruke! Vi s razdijeljenom dušom, očistite srca!" (Jakov 4:8)

„Zaista, zaista, kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodio kud si htio. Ali kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio." (Ivan 21: 18)

Što god da te čeka u životu, budi odlučan da se potpuno uzdaš u Boga i iskoristiš sve čime želi "ukrijepiti tvoje ruke". Tada će tvoja služba Bogu

biti izuzetno kvalitetna, što će biti na hvalu i čast njegovom dragocjenom imenu (Hebrejima 13:15).

„ Na rukama će te nositi, da se ne spotakneš o kamen." (Psalam 91:12)

„Mojsije ispruži ruke te vjetar puhne tako da se vode razdvojiše ostavljajući suh prolaz kojim Izraelci prijeđoše. Kad Egipćani nagnu za njima, Mojsije pruži ruke i more se vrati u korito potopivši vojsku egipatsku. Izraelci, na sigurnom na drugoj obali, spjevaše pjesmu zahvalnicu, a Mirjam, sestra Mojsijeva, i druge žene udarahu u bubanj plešući od radosti." (Izlazak 14,19-31)

„Dok su bili u pustinji, Izraelci ratovahu protiv plemena Amalečana. Mojsije se popne na vrh brda da nadgleda bitku, s bratom Aronom i šurjakom Hurom. Dokle bi god Mojsije držao ruke podignute, Izraelci bi, čudom, bili bolji u borbi ali kad bi mu klonule od umora, oni bi uzmicali. Kako se Mojsije bio iscrpio Aron ga i Hur posjedoše na kamen pa mu pridržavahu ruke do sunčeva zalaska, te Amalečani budu potučeni. Njegove su uzdignute ruke postale pralik Kristova križa." (Izlazak 17, 8-13)

„Isus, stade pred njih te im reče:' Mir vama!' Rekavši to pokaza im ruke i bok i učenici se obradovaše kad vidješe Gospodina." „ Drugi mu učenici rekoše: ' Vidjeli smo Gospodina.' Toma im odvrati:'Dok ne vidim na rukama njegovim znak od čavala i ne stavim ruke svoje u njegov bok, neću vjerovati."

Idući put kad bijahu zajedno uskrsli Gospodin Isus dođe među njih:

"Zatim reče Tomi: 'Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik , već vjernik!' 'Gospodin moj i Bog moj!" (Ivan 20:19-28)

„ Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku, i mio mu je put njegov. Ako i posrne ne pada, jer ga Jahve drži za ruku. Pravednikova usta mudrost kazuju a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi." (Psalam 37:23,24,30,31)

„Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlost mrmlja.

Noge njihove u zlo hitaju, a brze su da krv nevinu proliju. Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima. Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice." (Izaija 59:1-3,7,8)

„ U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone! (Psalam 31:16)

„Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću:

Ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađu među braćom." (Izreke 6:16-19)

„Ruke svoje za tobom pružam, duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa." (Psalam 143:6)