dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće –duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!" (I. Solunjanima 5:23) „Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca." (Hebrejima .4:12) „ Kako se može čovjek, kad je već star, roditi? Zar može po drugi put uči u utrobu majke i roditi se?' Odgovori mu Isus: 'Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može uči u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je, što je rođeno od Duha, duh je." (Ivan 3:4-6) „Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.

Prema tome, braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živjeti po tijelu, Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Aba-Oče! Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja." (Rimljanima 8:11-16)

„ Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajem. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha: zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete:" (Rimljanima 8:26-27) „ Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju, i u čijem duhu nema prijevare." (Psalam 32: 2) ''Naprotiv, čovjek duhovan prosuđuje sve, a sam ne podliježe ničijem sudu'' I. Kor. 2:15

''Braćo, ako i upadne tko u kakav prekršaj, takvoga, vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti! I pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan! Gal. 6:1

Tko je duhovni čovjek?

Kakav je on?

Kako se postaje duhovnim čovjekom?

Duhovan čovjek je potpuno suprotan zemaljskom čovjeku.

KAKO POSTATI NOVA TVAR – KAKO DOBITI NOVI ŽIVOT?

« Živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni: život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i smoga sebe za mene predao.» ( Gal. 2:20)

U tom stihu nam apostol Pavle objašnjava osnovni okvir sadržaja kršćanskog života. Taj život je zapravo ispunjen Kristovim životom i prepušteno je Kristu mjesto, koje je do tada ispunjavao vlastiti egoistički život čovjeka. U svakoj potrebi čovjeka, uvijek se nalazi Božji odgovor: « Rješenje je Isus Krist.»

Isus Krist je umro umjesto nas za naše grijehe. Radi toga je Isus postao naš zamjenik na dva načina:

- Zamjenik na križu – koji nam osigurava oproštenje i

- Zamjenik u nama – koji nam osigurava pobjedu.

Razapet s Kristom

Kako možemo izići «iz Adama» i «ući u Krista»?

Zahvaljujemo Gospodu da nije ostavio nama da to izborimo našim sposobnostima ili silama, već nas je On presadio u Krista.

« Po njemu (Bogu) ste i vi u Kristu Isusu.» (I.Kor.1:30).

Ne trebamo biti fizički razapeti, ali treba biti naše spoznajno prihvaćanje toga što je Isus za nas učinio: « Ovo znamo: naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom da se uništi ovaj grešni čovjek, tako da više ne robujemo grijehu, jer tko je mrtav, slobodan je od grijeha. A ako smo dakle umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime.» (Rimlj.6:6-7).

Ako imamo to saznanje, a to nam otkriva Sveti Duh, onda dolazi držanje toga, prepuštanje toj naravi života – Kristu.

« Tako i vi smatrajte (držite) sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!» (Rimlj. 6:11).

Netko će pitati: « A kako se to konkretno – prepoznatljivo smatra ili drži?»

Evo tih konkretnih uputa odmah u slijedećim stihovima:

« Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću.» (Rimlj.6: 11-14).

Ako nam Sveti Duh ne otkrije činjenicu da smo mrtvi s Kristom, tada će sve naše držanje biti mrtvim djelom. Treba biti takav redoslijed u našem konkretnom doživljaju u tom procesu: najprije 6. stih, gdje kaže: « Ovo znamo: naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom», zatim dolazi 11. stih: « Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu.»

Mnogi dokazuju kako su živi Bogu, ali ne prihvaćaju i ne pokazuju da su razapeti s Isusom.»

Odnos duhovnog čovjeka prema Bogu

Kroz vjeru u Isusa Krista duhovni se čovjek nalazi u ispravnom odnosu prema Bogu. Taj odnos je oživotvoren Svetim Duhom kroz spoznaju da grijeh ne odgovara Božjem planu Spasenja. Nadalje, Sveti Duh daje uvjerenje u to da je za zajednicu sa Svetim i pravednim Bogom potrebna neka druga pravednost a ne vlastita. Nakon toga, Duh Sveti otkriva čovjeku Isusa Krista kao Spasitelja kojeg čovjek treba za izbavljenje iz grijeha. Sveti Duh je utjecao na zemaljskog čovjeka na njegovo mišljenje, osjećanje i htjenje tako, da je on dobio potpuno uvjerenje u istinitost svoga srca, položio je sve svoje ufanje i pouzdanje na Raspetog i na taj način ušao u kraljevstvo Božje kao '' na novo rođen'' od Duha Svetoga.

Sveti Duh stanuje - prebiva u duhovnom čovjeku; On njega ispunjava, vodi, potiče za Božje stvari i Božju volju, daje mu silu da savlada prepreke i napade sotone. Kroz nanovo rođenje duhovni čovjek je postao članom Božje obitelji- postao je dionik vječnog, nepropadljivog duhovnog kraljevstva.

- Isus Krist je postao život njegova života

- Duhovni čovjek ima trostruki odnos prema Isusu, koji se sada ističe u njegovom karakteru, u njegovom životu i u ukupnom ponašanju duhovnog čovjeka.

Kakav je to trostruki odnos?

1. Duhovni čovjek je primio Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja

2. Duhovni čovjek je dao sebe Kristu, kao Njegovo vlasništvo, kao svom Vladaru i Gospodu.

3. Duhovni čovjek je primio Krista kao život svog života.

Isus Krist i duhovni čovjek su jedna cjelina kao što su to čokot i loza u vinogradu. Za duhovnog čovjeka je Isus Krist smisao i cilj života;

Isus Krist zauzima prvo mjesto u srcu nanovo rođenog čovjeka. Isus Krist je za njega sve u svemu.

Stanje duhovnog čovjeka

Kada je duhovni čovjek primio Raspetog, Uskrslog i Proslavljenog Krista, kao svog Osobnog Spasitelja i Gospoda, kao Život, on počinje živjeti potpuno za Boga. Isus Krist je sada - središte njegova bića, punopravni vlasnik nad svim njegovim postupcima. Isus Krist vlada njegovim mislima, osjećajima, njegovim riječima, njegovim željama i djelima. Duhovni čovjek, kao učesnik Božje naravi, ima i dalje dvije prirode ali Božanska u njemu vlada. Duhovni čovjek prirodno sada živi za Boga - to nije nešto na silu ili nametnuto- ta nova narav u njemu proizvodi - kao pitoma voćka dobar rod, dok je za grijeh i svoje ''ja'' mrtav.

Duhovni čovjek je Božji podanik - rob, to spremno i radosno priznaje svoju potpunu zavisnost od Vladara, potpuno se Njemu podčinjava. Isus Krist je za duhovnog čovjeka najviša i najdragocjenija stvarnost. Duhovni čovjek uvažava, poštuje i ljubi Isusa Krista, služi Njemu i štuje Ga, i proslavlja Njega svojim životom.

Kako se postaje duhovnim čovjekom?

(Ivan 15:1-17)

Ta nova tvar, nova narav, nova priroda ne počinje boraviti na neki način u samom čovjeku prema njegovom vlastitom planu ili vlastitom silom, nego izniče u njemu samo tada kada se čovjek odlučno i bezrezervno i nepovratno predaje vodstvu Svetoga Duha - tj. utjecaju i djelovanju Svetoga Duha. Duh Sveti čini ga sposobnim tražiti Krista, primiti Njega, ljubiti Njega kao Spasitelja, Duh Sveti ispunjava život duhovnog čovjeka puninom Kristovog života. To je kratka biografija duhovnog čovjeka i daje nam spoznaju o životu u Duhu. Naša duhovnost je vrlo slabo povezana sa stvarnostima svakodnevnog iskustva. Skloni smo iskustvu dvojnoga života. Duhovni život na jednoj strani, a ostatak života na drugoj. To je vjerojatno razlog što ne razumijemo koliko je snažno naš duhovni život u stvarnosti isprepleten s aktivnostima i njihovom dinamikom našega bića i njegova djelovanja.To su temeljna načela, da prepoznamo važnost i želju za duhovnim rastom i tome dati prednost u svakodnevnom životu. To znači odvojiti vrijeme. Ne može se postati tjelesno uvježban preko noći. Isto načelo je primjenjivo na duhovno područje našega života.

„A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne činite što biste htjeli. Ali pustite li Duhu da vas vodi, niste više pod zakonom." (Galaćanima 5:16-18)

Sveti Duh nas usmjerava i vodi. Stalno prebivanje Svetoga Duha u nama može nas osposobiti za življenje životom koji proslavlja Boga.

„ Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?

Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom." (I. Korinćanima 3:16, 6:19,20)

Apostol Pavao je znao kako izgledaju duhovne bitke i stjecanje kondicije, jednako kao i za tjelesni život.

„ Ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu! Tako trčite da je odnesete! Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi. Ja stoga tako trčim, ne kao u nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovijedao." (I. Korinćanima 9:24-27) Pavao ukazuje na činjenicu kako se radi o utrci, te kako se trči za pobjedu. Može biti zabavno, ali treba imati cilj i svrhu. Disciplinirano uvježbavanje, koje je također spomenuto, isplanirano je za osvajanje nagrade, u ovom slučaju vječne! Ovdje nije riječ o vježbanju koje je samo sebi svrhom. Postoji razlog. Želimo biti uvježbani kako bismo se uhvatili u koštac s duhovnim izazovima. Želimo li biti sposobni za trčanje životne utrke?

Gospod te neće prisiljavati da ga staviš na prvo mjesto u svom životu. Ako želiš u toj trci izabrati sam svoj put i svoju stazu, Gospod Isus će ti to dozvoliti. Ako želiš izgubiti blagoslove koji dolaze ako vjerno slijediš Njega, On će naći mnogo drugih za tu trku, koji će htjeti slijediti i slušati Njega kao trenera i vođu. Međutim, moraš znati, da nećeš nikada naći boljega vođu i prijatelja od Isusa Krista da Ga slijediš.