dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svim svetima u Kristu Isusu" (Fil.1:1)

"Vi znate kako sam se vladao među vama sve vrijeme od prvoga dana kad stupih u Aziju, služeći Gospodinu sa svom poniznosti, u suzama i kušnjama koje me snađoše zbog židovskih zasjeda; kako nisam ništa od onoga što je korisno propustio da vam saopćim i da vas poučim javno i po kućama, svečano navješćujući Židovima i Grcima potrebu obraćenja k Bogu po vjeri u našega Gospodina Isusa." (Djela 20:18-21).

Rezultat Božje ljubavi prema učeniku – Kršćaninu- sljedbeniku Isusa, i s druge strane naše ljubavi prema bližnjemu, neminovno se otkriva kroz naš svakodnevni život i službu. Stvarna činjenica da je vaš život predan Bogu, da Sveti Duh prebiva u vama, sigurno znači da Bog ima određenu svrhu u vama i kroz vas. Njegova se svrha i plan otkriva u službi i pozivu na koji vas je Bog pozvao u predanju Njemu i drugima.

Služba je svaki rad ili aktivnost ostvarena u korist drugoga. Prema Novom Zavjetu, služba je povjerena sljedbenicima Isusa Krista na temelju njihovog odnosa prema Bogu u Kristu i oni su određeni da služe Bogu i čovjeku. Bog nas nije samo učinio članovima Njegove obitelji nego nas je pozvao u svoju službu u širenju Božjeg kraljevstva na zemlji i s radošću nas nazvao Njegovim slugama.

"Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa."(Fil.1:1).

1. Prvi znak pravoga Božjega sluge je PREDANJE VOLJE

Riječ " sluga" u 19. stihu iz našega teksta uključuje potpunost ideje o biti rob, kmet, ili kako apostol Pavao kaže u Poslanici Efežanima 3:1: " sužanj Krista Isusa". To znači da je osoba položila svoju vlastitu volju, sva svoja htjenja, i sva svoja prava. Tada svjesno prihvaća da je najveća i najvrjednija stvar u životu činiti volju Gospoda Isusa i ugađati Njemu.

2. Druga oznaka stvarnoga Kršćanina je " potpuna PONIZNOST"

ili kako u tekstu kaže " sa svom poniznošću". Poniznost u toj savršenoj formi je vidljiva u životu Isusa Krista, jer On za sebe kaže u Mat. 11:29 :

"Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca". Nalazimo vrlo jasnu sliku o poniznosti Isusa Krista u Filipljanima 2:5-11:

"Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu! On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakoga drugog imena, da se Isusovu imenu 'pokloni svako koljeno' nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist."

Tu možemo vidjeti, kako je Gospod Isus lišio sam Sebe i uzeo narav sluge kada je rođen kao čovjek i ponizio Sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Trebamo pažljivo razmisliti o tom tekstu iz Svetoga Pisma. Tu ne bi smjelo biti mjesta za sebičnost kod pravoga sluge i sljedbenika Gospoda Isusa. Poniznost je najveća vrlina kod Kršćanina. Krotkost nije neka slabost nego sličnost Kristu. Kada imamo pokoran um Sotona tada nema temelja za opstanak u našem životu, ali kada taj dar izostane, vrlo brzo Đavo osvaja mjesto u našemu srcu i životu.

2. Slijedeća oznaka istinitoga Božjega sluge je POSTOJAN DUH

Pravi Božji sluga mora očekivati da bude prokušan i pouzdan. Mislimo o Isusu kada je On bio kušan u pustinji. Mislimo o strašnom prokušavanju, što je dolazilo u životu apostola Pavla. Đavo, neprijatelj Božjega sluge će upotrijebiti krajnje napore da nas baci dolje. Radi toga trebamo hrabrost isto tako kao i prijaznost. Moramo biti jaki a ne plašljivi. Trebamo se držati i pouzdati u snagu kojom nas Bog opskrbljuje kroz Isusa Krista.

Kako su Kršćani praktično usmjeravani na pojedine vrste službe?

Ranije smo naglasili da je Sveti Duh darovan Kršćaninu da može živjeti kroz Njega, kao što je to činio kroz Isusa, u savršenoj volji Božjoj. Ako je u našem srcu poslušnost, kada želimo biti baš ono što Bog od nas zahtjeva da budemo, GDJE i KADA nas Bog želi upotrijebiti, tada možemo biti sigurni da će nas On voditi. Određujuća riječ za službu je poslušnost i vjera.

Postavlja se pitanje: Kako smo vođeni u služenje Bogu u skladu s Njegovom voljom? Kako ćemo biti u stanju prepoznati Njegov glas?

Tu su četiri načina kako Bog otkriva svoju volju nama:

a) Kroz Sveto Pismo – Bibliju

b) Kroz prepoznatljive okolnosti u našem životu

c) Kroz savjest našeg vlastitog visokog suda

d) Prema unutarnjem utisku Svetoga Duha u našim mislima.

Kada se ta četiri načina pojavljuju zajedno ( harmoniziraju) sa sigurnošću možemo reći da nam Bog govori.

- Biblija – Sveto Pismo dolazi na prvo mjesto. Ako ste u sumnji u vezi bilo kojeg slučaja, prije svega morate konsultirati Bibliju u vezi s tim, i vidjeti postoji li u Bibliji zapovijed u odnosu na to pitanje. Biblija, to je istina, ne daje pravilo za svaku aktivnost, pa onda trebamo očekivati vodstvo na drugi način. Ali Pismo je u većini slučajeva tako primjenjivo, čak u detalje, da možemo reći, da ne postoji neki slučaj u životu za koji ne bismo mogli naći jasno vodstvo u Božjoj riječi. Zato prije svega traži odgovor u Svetome Pismu uz molitvu da ti Sveti Duh, kroz Pismo, pokaže što je Božje mišljenje o tvome pitanju. Drugo, što trebamo znati, kada uzimamo riječi Pisma, da je Biblija knjiga principa. Budite sigurni da uzimate riječ iz Pisma u njenom kontekstu. Ne uzimajte neki izdvojeni tekst ili stih bez razmišljanja o okolnostima u kojima je pisan.

- Ako, ipak, nakon vašeg istraživanja ne nađete određeni princip koji će odgovoriti na vaš poseban problem ili potrebu, morate tražiti vodstvo u dugim spomenutim načinima, i Bog će sigurno govoriti vama, preko suda vaše vlastite savjesti, ili preko prepoznatljivih okolnosti, ili preko jasnog unutarnjeg utiska o rješenju problema kako nas Sveti Duh upravlja. U korištenju ta četiri načina mora biti usklađenje – harmoniziranje, jer nam Bog neće nešto reći po jednom načinu a da bude suprotan drugim načinima, koje smo iznijeli.

Nakon sve te provjere uzmite vaš poziv za službu na koju ste potaknuti Svetim Duhom i donesite ga pred Boga. Kažite Bogu, da jedino što želite je da budete poslušni Njegovu glasu, i molite Boga da to učini vama jasnim.

Kako se naučimo biti poslušni i vjerni u tzv. maloj službi, tako ćemo biti poslušni i vjerni i u tzv. velikoj službi. Služba koja donosi blagoslov i radost drugima, kao i radost i blagoslov nama je ona služba u kojoj nas vodi Sveti Duh, bila ona velika ili mala. Raduj se u službi u kojoj te Bog vodi i izvršavaj je poslušno i vjerno sve dok te Bog ne povede u buduću službu.