dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

« S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Jer njima je očito ono što se može doznati o Bogu: Bog im je to zapravo objavio. Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta. Tako nemaju isprike. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu, Naprotiv, postali su isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo. Umišljajući da su mudri, postali su ludi te su zamijenili slavu besmrtnoga Boga kipovima, to jest slikama smrtnoga čovjeka, ptica, četveronožaca i gmazova.»
(Rimlj.1:18-23)

Božji se gnjev očituje na grešni život čovjeka

Bog - jedini živi i istiniti Bog  se gnjevi i srdi na čovjeka jer mu nije iskazao slavu ni zahvalnost. Zapazimo kako apostol Pavao upotrebljava prošlo vrijeme u ovoj rečenici. Apostol govori o tome što je čovjek učinio u prošlosti; a, naravno, čovjek to isto čini i danas. Dvije su velike optužbe iznesene protiv čovjeka: Čovjek je jasno upoznao Boga na dva načina:
- u sebi samome: u svom vlastitom razumu, mišljenju i savjesti
-  izvan sebe samoga: u stvorenjima u prirodi, na zemlji i izvan zemlje u svemiru.
Čovjek je znao da mu je Bog dao život, te da se brine za njega i sve mu je osigurao za život. Bog je dao sve kroz određeni red i zakone, dajući svrhu i značenje života. Čovjek je vidio da je Bog velik i dobar, pa zaslužuje da Ga se slavi i daje Mu zahvalnost. Ali, čovjek:
- nije dao slavu Bogu, nije Boga štovao, nije Boga slušao, nije Bogu služio,
- nije Bogu dao zahvalnost: nije priznavao Boga, nije veličao Boga, nije iskazivao poštovanje i divljenje prema Bogu.

Čovjekova tragedija

Ono što se dogodilo, jer je čovjek odbacio Boga, bilo je tragično. Dvije teške stvari su se dogodile kada je čovjek izbacio Boga iz svojih misli:
1.  Čovjeku su misli postale isprazne
-  riječ " misli" znači mišljenje, spoznaja vrijednosti, rasuđivanje, promišljanje, zaključivanje, spekuliranje,
-  riječ " isprazan"  znači prazan , ništav, beskoristan, jalov, nazadan, neuspješan, besmislen, bezuman, bezvrijedan.
Pogledajmo nekoliko stihova iz Božje riječi koje to potvrđuju, da kada čovjek izbaci Boga iz svojih misli, njegove misli i razum su isprazne. Nema tada Boga u njegovim mislima. Tada su misli i razum čovjeka ispunjeni nekim drugim bogovima ili idealima:
" Bezbožnik se pohlepom hvali, lakomac psuje i Jahvu prezire. Bezbožnik zbori u obijesti svojoj:' Ne, istrage nema! Ta ni Boga nema!' I u tome sva mu je misao." (Ps.10:3-4).
" Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća." (Post. 6:5).
" Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne." (Ps.94:11)
" Šest je stvari koje Gospodin mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću: ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađe među braćom." (Izreke 6:16-19)
" Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu." (Izreke 15:26).

2. Čovjekovo nerazumno srce je potamnilo:
- riječ "nerazumno" znači bezumno, bez razumijevanja, neinteligentno
- riječ "potamnjelo" znači zaslijepljeno, ne može da vidi prave vrijednosti
Pogledajmo kako Sveto Pismo opisuje takvo stanje:
" Ne shvaćaju nit razumiju, po mraku hodaju: poljuljani su svi temelji zemlje." (Ps.82:5).
" Koji se vesele čineći zlo i likuju u opačinama zloće; kojih su staze krive i koji su opaki na svojim putovima." (Izreke 2:14.-15.)
" A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što će se spotaknuti." (Izreke 4:19).
" Jer je otvrdlo srce ovoga naroda; postade tvrd na ušima, a oči zatvori, da očima jednoć ne vidi, ušima ne čuje, srcem ne razumije, da se ne obrati i da ga ne ozdravim." (Dj.ap.28:27).  
" Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja." (II.Kor.4:4)
" Zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života i zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca; oni su se , izgubivši svaki ćudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da svom pohlepom čine nečistoću svake vrste." (Ef.4:18-19).

Dakle, treba primijetiti. čovjek trpi prazninu mišljenja i nerazumnost potamnjelog srca jer:
- ne daje slavu Bogu i
- ne daje zahvalnost Bogu.

Zbog neizvršavanja Božje riječi se Bog gnjevi na čovjeka

Tu je i treći razlog zašto Bog iskazuje svoj gnjev i srdžbu na čovjeka. Taj je razlog neposlušnost Božjem glasu - neizvršavanje Božje riječi - Radosne vijesti spasenja.
"  Naprotiv, svatko tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pijesku. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i nasrnuše na tu kuću i ona se sruši. I velika bude njezina ruševina. "(Mat.7:26-27).
" Tko dakle može dobro činiti, a ne čini, počinja grijeh." (Jak. 4:17).
Bog - jedini živi i istiniti Bog se gnjevi na čovjeka jer je postao ponosan i ohol i pošao svojim putem daleko od Boga. Ta scena je jedna od najvećih tragedija u ljudskoj povijesti, a to se ponavlja svaki puta kada se čovjek protivi Bogu i odbaci Boga.

Zbog služenja drugim lažnim bogovima, istiniti i živi Bog se gnjevi na čovjeka 

Postoji i četvrti razlog zašto se istiniti - živi Bog gnjevi i srdi na čovjeka. Taj je razlog kada si čovjek uzima nešto drugo ili nekog drugog kome služi i koga štuje. Kada čovjek zamijeni vječnog i nepromjenjivog Boga s lažnim i prolaznim idolima.
Pogledajmo kako o tome govori Sveto Pismo:
" Budući da potječemo od Boga, ne smijemo držati da je Božanstvo slično zlatnoj, srebrnoj ili kamenoj stvari - tvorevini ljudskog umijeća i mašte." (Dj.ap.17:29).
" Dječice, čuvajte se idola." (I.Iv.5:21).
" Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo: blagoslov, budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem; a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego zađete s puta koji vam danas određujem te pođete za drugim bogovima, kojih niste poznavali." ( Pon.zak.11:26-28).
" Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima." (Iz.42:8).