dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.” (Mat 25:40).

Niti jedan Kršćanin ne bi smio zaboraviti ovo Isusovo obećanje. Mnogi se pitaju, pogotovo kada su potaknuti Božjim Duhom kroz Evanđelje, da bi trebali učiniti neko dobro, kako bi posvjedočili da im je život promijenjen i da proslave Boga. Tada razmišljaju o t.zv. velikim stvarima što bi mogli učiniti. A, pogledajmo ovaj stih iz Biblije, kako Gospodin Isus izjavljuje da smo, ako nešto učinimo i jednom od najmanjih njegovih slijedbenika, da smo Njemu učinili.
Zašto je Isus istaknuo ovaj princip i kada je to rečeno. To je Isus rekao kada je objašnjavao svojim učenicima i narodu koji ga je slušao što će se dogoditi na Posljednjem sudu i kada Isus ponovno dođe. Pogledajmo zajedno taj odjeljak u Svetome Pismu u Evanđelju po Mateju 25:31-46: “ Kad Sin Čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sjest će na prijestolje svoje slave. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane: ‘ Dođite blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta! Jer bijah gladan, i dadoste mi jesti; bijah žedan, i napojiste me; bijah putnik, i primiste me; bijah go, i obukoste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni.’ Tada će mu reći pravednici:’ Gospodine, kad te vidjesmo gladna pa ti dadosmo jesti, ili žedna pa ti dadosmo piti? Kad li te vidjesmo kao putnika i primismo te? Ili gola pa te obukosmo? Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici te dođosmo k tebi?’ Kralj će im odgovoriti: ? Zaista, kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.”
Eto, u tom kontekstu je Isus izrekao ovo divno obećanje, koje može koristiti svaki Kršćanin, ako želi ugoditi Bogu!
Interesira nas, a što ako ne iskoristimo ovo obećanje? Što se dogodilo s onima na drugoj strani? Isus dalje izjavljuje:
“ Tada će reći i onima s lijeve strane:’ Idite od mene, prokleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer bijah gladan, i ne dadoste mi jesti; bijah žedan, i ne dadoste mi piti; bijah putnik, i ne primiste me; go, i ne obukoste me; bolestan i u tamnici, i ne pohodiste me’. Tada će mu i oni reći:’ Gospodine, kad te vidjesmo gladna, ili žedna, ili kao putnika, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne pritekosmo ti u pomoć? On će im odgovoriti:’ Zaista, kažem vam, ni meni niste učinili koliko niste učinili jednomu od ovih najmanjih.’ Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.”
Kada prvi puta pročitamo ovaj tekst ovo nam obećanje ne izgleda tako veliko ili dragocjeno. Međutim, to je obećanje i ono je mnogo veće nego što si možemo pretpostaviti.
Slično obećanje nalazimo u Evanđelju po Marku 9:37. “ Tko primi radi mene jedno od ovakvih malenih, mene prima.”

1. Božji ljudi imaju nekoliko važnih službi

- Ovdje ne mislimo o nekim specijalnim službama, kao što su evangelizacija, vođenje Crkve, misionarstvo, ili dušobrižništvo. Ovdje razmišljamo o službama u kojima može sudjelovati svaki vjernik.
- Tu je hranjenje gladnih. Gospodin Isus govori da je to služba u kojoj svaki vjernik može sudjelovati, ali to je i jedna potreba koja je na listi osnovnih fizioloških potreba svakoga čovjeka. To nam Božja riječ govori i u Starom Zavjetu: “ Podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola, i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.” (Iz.58:7). Činiš li to, dragi prijatelju?
- Napojiti žednoga. Isus Krist je to naveo kao vrlo važno. U Knjizi Izreka 25:21-22. nam se govori da trebamo to činiti čak i svojim neprijateljima: “ Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoj ga vodom, jer mu zgrćeš ugljevlje na glavu i Jahve će ti platiti.”
- Ukazati gostoprimstvo. Gospodin Isus to ističe kao vrlo važno.
- Dati odjeću siromasima. Postoji mnogo siromašnih ljudi svuda oko nas u cijelom svijetu, među kršćanima i nekršćanima. Gospodin očekuje od svojih sljedbenika da suosjećaju i pomognu siromašnima. Kako je to apostol Pavao zapisao: “ Jedino su htjeli da se i dalje sjećamo siromaha; to je baš ono što sam brižno i činio.” (Gal.2:10).
- Briga o bolesnima. Koliko ljudi oko nas trebaju pomoć i zaštitu radi svojih različitih tjelesnih ili duhovnih bolesti. Pomažemo li im? Što će Gospodin reći nama kada dođe Posljednji sud? Na koju će nas stranu svrstati?
- Posjetiti one koji su u tamnici. Gospodin Isus govori da je to vrlo važna služba. Potrebno je i onima koji su zbog svojih zlih djela u tamnici kazati da dolazi Božji sud, koji određuje njihovu cijelu vječnost, a ne samo nekoliko godina tamnice.
- Pomaganje jedan drugome. U ovom odjeljku Gospodin Isus naglašava, kako trebamo kao njegovi sljedbenici brinuti i pomagati jedan drugomu, dijeleći Božju ljubav kroz naša dobra djela i time ohrabriti naše bližnje u vjeri. Time podržavamo Božji odgovor na molitve onih koji su u potrebama. Naša pomoć im dolazi kao Božji odgovor na njihove molitve. Apostol Jakov nas ohrabruje: “ Mnogo može molitva pravednika ako je žarka.” (Jak. 5: 16).
- Učinimo sve svojim ponašanjem, kako mladi kršćani ne bi oslabili u vjeri. Ohrabrimo mlade kršćane, jer su oni kao male bebe u obitelji. Zato Gospodin Isus te malene izjednačava sa sobom, kada kaže: “ Tko primi radi mene jedno od ovakvih malenih, mene prima.” (Mk. 9:37). Trebamo učiniti sve što je u našoj snazi, uz Božju pomoć, da pomognemo u formiranju tog mladog duhovnog bića, za koje se Gospodin posebno zauzima. Pogledajmo kako je Gospodin Isus to snažno naglasio: “ Ako tko navede na grijeh jednog od ovih malenih koji u me vjeruju, bilo bi mu bolje da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magare i da ga bace u more.” (Mk.9:42).

2. Oni koji ignoriraju potrebe dolaze pod osudu

- Tko ignorira potrebe drugih sam dolazi u potrebu. Pogledajmo kako to ističe Božja riječ:” Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.” (Izreke 21: 13).
- Bog je protiv onih koji ignoriraju potrebe drugih ( Ez.24:1-10).
- Mi činimo grijeh ako ignoriramo potrebe drugih: “ Tko dakle može dobro činiti, a ne čini, počinja grijeh.
- To ne znači da mi možemo pomoći svim ljudima u njihovim potrebama, jer bismo ostali bez ičega za svoj život, a možda i pomagali ljenčine da ostvaruju lagodan život. Mi trebamo pomagati prema Božjoj ljubavi koju nam je Bog podario da suosjećamo i pomažemo prema mogućnostima, a ne nerazumno, ili sentimentalno.
- Trebamo uvijek pristupati kod pomaganja drugima prema Gospodnjem principu, kako Isus kaže: “ Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.”