dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu! „ (Kol. 3:2-3)
„ Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli!
Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti, pa će Bog, izvor mira, biti s vama!“ (Filiplj.4:8,9)

Boga trebamo razumjeti. Biblija nam daje neke odrednice:

  • Bog je Duh.“ (Ivan 4:2)

  • Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu.“ ( I.Ivanova 1:5)

  • Bog je ljubav. „ Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu.“ (I.Ivanova 4:8,9)

Upravo je radi toga Bog došao k nama kako bi bio Emanuel, Bog s nama.

Božji jasan poziv upućen nama jest poziv na eksperimentiranje, na donošenje vlastitog zaključka:

Kušajte i vidite kako dobar je Jahve, blago čovjeku koji se njemu utječe.“ (Psalam 34:9) Bog želi da Ga iskušate i za sebe što je prava istina. Bog ne kaže da osjetimo kako je On dobar, On kaže, da kušamo i vidimo – što znači da ispitujemo istinitost onoga što je pred nama. Dokaz o dobroti i uživanju u vodi je u tome što je pijete.

Bog nam kaže: „Hajde, dakle, da se pravdamo.“ (Izaija 1:18) Trebamo razmišljati. Trebamo upotrijebiti taj čudesni dio opreme koji se nalazi između naših ušiju, a zove se mozak, naš um.

Bog traži od nas da razmišljamo o duhovnim stvarnostima.

Jer mnisli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli.“ (Izaija 55:8,9)


Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja.“ (II. Korinćanima 4:4)


Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. Naprotiv, čovjek duhovan prosuđuje sve, a sam ne podliježe ničijem sudu, jer: ' Jer tko je upoznao misao Gospodnju da ga može poučiti?' ali mi posjedujemo Kristovu miso.“ ( I. Korinćanima 2:14-16)


Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe, kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja; što je dobro, ugodno i savršeno.“ (Rimljanima 12:1-3)

Odnos s Bogom mijenja način našeg razmišljanja. U Bibliji piše: Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno! (Rimljanima 12,2 KS) Kršćani trebaju imati ''Kristove misli''. U Bibliji piše: Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu. (1. Korinćanima 2,15.16 JB)

Kršćanski um razmišlja kao Krist. U Bibliji piše: Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. (Filipljanima 2,5 JB)


Kršćanski um je usmjeren na dobro. U Bibliji piše: Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! (Filipljanima 4,8 JB)


I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 4:7)

Nije dovoljno biti samo nanovorođen, tj. imati iskustvo živoga Boga u svom životu i nositi Njegov život u sebi. Ono što nam je potrebno da bi bili pobjednici u životu je: dopustiti da nas Duh Sv. vodi kroz život. A to će biti ako obnovimo svoj um kroz Božju riječ. Kad obnoviš svoj um Božjom Riječi, tvoje će se misli slagati s duhom umjesto s tijelom I to će dvoje: tvoj duh koji djeluje na tvoj um – upravljati tvojim tijelom, tj. tvojim životom!

U nebu će biti na tisuće ljudi koji su za života iskreno prihvatili Isusa za svoga Spasitelja, a koji za vrijeme svoga zemaljskog života nikada nisu živjeli u pobjedi ni u sreći, niti su ušli u sve one blagoslove koje je Bog u svojoj dobroti i ljubavi pripremio za njih! Zašto? Zbog njihovog pogrešnog razmišljanja. Jer su svojim negativnim mislima usmjerili svoj život u poraz i neuspjeh! Zato je toliko važno čuvati svoj um i svoje misli. Želiš li imati život u pobjedi, učini sve da obnoviš svoj um kroz Božju riječ. Kad  tvoj um bude ispunjen Božjom riječi, tad ćeš imati Božji mentalitet, razmišljati na Božji način, i tad će te Duh Sv. moći voditi, davati ti savjete i korisne informacije. Tvoj obnovljeni um će to moći prepoznati, prihvatiti i poslušati. To će snažno utjecati na tebe i imat ćeš blagoslovljen život! To ti od sveg srca želim!


PROKLAMACIJA BOŽJE RIJEČI 


Tvoje misli i riječi koje izgovaraš su kao sjemenke drveća ili cvijeća. Raspršene unaokolo, one rađaju svoju vrstu kasnije. Preko misli o kojima stalno razmišljaš, i riječi koje oko sebe siješ, ti stvaraš atmosferu u kojoj živiš! Uzmi bilo kojeg čovjeka koji „misli siromaštvo“ i stavi ga u najbogatiju sredinu i daj mu priliku. On će nakon nekog vremena svoju sredinu promijeniti sjemenom siromaštva. Opet će biti siromašan! Njegove misli i riječi, kao sjemenke, stvaraju atmosferu oko njega. Ako ispuniš svoj um s Božjim velikim mislima o blagoslovu, blagostanju i napretku, i to svaki dan izgovaraš, ti ćeš stvarati takvu atmosferu gdje god budeš bio. Ako bi takav čovjek bio stavljen u najsiromašniju sredinu, on bi je sa svojim pozitivnim stavom nakon određenog vremena preobrazio i ispunio atmosferom uspjeha. Preko misli koje šalješ u svoju okolinu i riječi koje izgovaraš, ti možeš odrediti atmosferu u kojoj živiš!

Promjenom svojih misli i riječi koje izgovaraš, ti možeš promijeniti svoje stanje i okolinu, temeljeći svoje misli na velikim nepromjenljivim Božjim obećanjima iz Biblije.

- Ne možeš sijati sjeme bolesti i živjeti u atmosferi zdravlja!

- Ne možeš stalo govoriti o siromaštvu i živjeti u atmosferi blagostanja i uspjeha.

- Ne možeš uvijek sijati misli i riječi – sjemenke poraza i straha i živjeti u atmosferi pobjede i mira!

Počni od danas ispunjavati svoj um, srce, svoj dom i okolinu sa Božjim mislima – sjemenkama o zdravlju, pobjedi, miru, uspjehu i svim drugim stvarima koje želiš u životu. Ne zaboravi: Božje Riječi su duh i život. Božja Riječ ima stvaralačku snagu. Ona ostvaruje ono što kaže. Oslobodi tu snagu kroz proklamaciju (izgovaranje) Božje riječi u svoj život, i doživjet ćeš predivne milosti!! Ovdje donosim neke  proklamacije koje možeš svaki dan izgovarati bar jednom, a neke od ovih rečenica i više puta na dan. Ako budeš dobar sijač Božje Riječi u svoj život, budi siguran da te čeka dobra žetva Božjih blagoslova!!

Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu.“ (II.Korinćanima 10:5)

Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlost mrmlja.

Noge njihove u zlo hitaju, a brze su da krv nevinu proliju.

Misli su im misli zločinačke, pustoš i propast na njinim su putima.

Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice.“ (Izaija 59:1-3,7,8)


I Kako nisu smatrali vrijednim čuvati pravu spoznaju Boga, Bog ih je predao pokvarenom shvaćanju da bi činili što ne dolikuje.“ (Rimljanima 1:28)


Ovo sad velim i zaklinjem u Gospodinu da više ne provodite život kako ga provode i pogani, u ispraznosti svoga mišljenja, zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca; oni su se, izgubivši svaki čudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da sa svom pohlepom čine nečistoću svake vrste.“ (Efežanima 4:17-19)Čistima je sve čisto, a onima koji su okaljani i nevjernici ništa nije čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.“Tit 1:15)