dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Govoriti o Isusu Kristu znači, govoriti o centralnoj temi Svetoga Pisma – Biblije. Zapravo, ono što znamo o Isusu Kristu, to je zapisano u Svetome Pismu, i to kao njegova najava ili proročanstva u Starom Zavjetu, dok je u Novom Zavjetu, a posebno u Evanđeljima opisano njegovo vječno božanstvo, njegov dolazak na ovu zemlju, njegovo učenje i život na zemlji, te njegova smrt, uskrsnuće i uzašašće na nebo.
Ovdje se osvrćemo i želimo govoriti o božanstvu Isusa Krista, o njegovom utjelovljenju, njegovom radu, te njegovoj službi.

Božanstvo Isusa Krista

Što znači govoriti o božanstvu Isusa Krista? To znači da je Isus Krist objavljen kao Bog, da je Isus Krist Bog. Sveto Pismo nas vrlo jasno uči o toj prevažnoj činjenici na slijedeći način:

1. Karakteristike Boga su upotrjebljene kada se u Bibliji govori o Isusu Kristu:
- njegova vječna egzistencija. Isus Krist nema početka : „ A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet.“ (Iv. 17:5) Tako Isus izražava svoj vječni početak u svojoj velikosvećeničkoj molitvi.
- njegova sve-prisutnost. Isus je sa svojim učenicima svugdje: „ Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“ (Mat.28:20) Tako obećava Isus svojim učenicima u 'Velikoj zapovijedi', kada ih šalje u cijeli svijet.
- njegova svemoć. Isus posjeduje neograničenu moć. „Onaj koji živi! Bio sam mrtav, ali, evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja.“ (Otkr.1:18) Tako se Isus otkriva na Pozornici – sedmerostrukog zlatnog svijećnjaka.
- njegovo sveznanje. Isus ima neograničeno znanje: „ Gospodine, ti znaš sve.“ Odgovara Isusov učenik Petar na Isusovo pitanje:' Ljubiš li me?“ (Iv. 21:17)
- njegova nepromjenljivost. „Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek će biti isti.“ (Hebr.13:8)

2. Božja djela su ispunjena kroz Krista

- Isus Krist je sve stvorio: „ U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život. I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca- pun milosti i istine.“ (Iv.1: 1-4,14)
- Isus Krist drži u redu čitavi Svemir: „ On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno – sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega, i sve se u njemu drži u redu. On je i Glava Tijela, Crkve: on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi, jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu, i po njemu pomiriti za nj sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa.“ (Kološ.1:15 -20)
- On je uskrsnuo od mrtvih i vječno živi: „Isus im odgovori: 'Razvalite ovaj hram, i u tri dana opet ću ga podići!' Židovi nisu razumjeli o čemu govori i mislili su da govori o građevini hrama. „ Ali je on govorio o hramu svoga tijela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali Pismu i riječi koju im Isus reče.“ (Iv. 2:19-22)

Vidiš, dragi prijatelju što ovdje trebamo naučiti. Trebamo tražiti svaki odgovor na mnoga naša pitanja u Svetom Pismu – Bibliji i vjerovati istini koju i kakvu nam je sam Bog objavio. Koliko, na žalost danas ima ljudi, koji se Kršćani nazivaju, a da nikada ne čitaju Bibliju i ne traže jedino u Bibliji odgovor, nego dozvoljavaju raznim ljudskim izmišljotinama i lažnim naukama, da zamućuju njihovo pouzdanje i vjeru u istinitog živog Boga i jedinog Spasitelja Isusa Krista. Radi toga treba sve tvrdnje provjeravati u Bibliji, kao što su činili Isusovi učenici koji su vjerovali Pismu.

3. Nazivi Boga su dani Isusu Kristu:
- Bog, Otac naziva Sina: „ Za Sina, naprotiv, veli: ' Prijestolje tvoje, Bože, postoji vječno', i ' Žezlo je pravde žezlo tvoga kraljevskog dostojanstva.“ (Hebr.1:8)
- Čovjek ga naziva Bog, a Isus ne odbija njegovo štovanje: „Gospodin moj i Bog moj!' – izjavi Toma. Isus mu reče: ' Jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli.“ (Iv.20:28)
- Demoni su prepoznali Isusa kao Boga: „ Što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li došao da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!“ (Mk.1:24)
- Isus Krist se sam deklarira kao Bog: „ Ja i Otac jedno smo.“ (Iv.10: 30)

Dragi prijatelju, iz Biblije saznajemo da je Isus Krist – Bog došao na ovu zemlju kao čovjek, da boravi s nama. On je bio Riječ koja je postala tijelo, objavila slavu Boga Oca i obilovala blagodati s istinom.
Biblija nam govori da je onaj koji egzistira dovijeka, tvorac života, sam došao u tijelu. Došao je da nam da vječni život, Božji život. Mi smo zapravo život primili od njega. Ali vječni život nije običan život. To nije samo vječnost sa stajališta egzistencije, to je nešto kvalitativno drukčije, od bilo kojeg života. To je specifičan život. To je život što nam omogućuje zajedništvo s Bogom.