Propovijedi

Autor: Paul R. SchroederPREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu  nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Petar (Petros) često se naziva stijenom (petra), a u ovom slučaju to su dvije stijene = DRUGA PETROVA

2. POGLAVLJE:

Broj otvorenih očiju = TREĆE POGLAVLJE

3. TEMA:

Oči gledaju prema gore, oduševljeno iščekujući sud koji će doći sa zrakama svjetlosti = SUD

DRUGA PETROVA POSLANICA 3:  POZADINA


Prošlo je više godina otkako je Petar napisao svoje prvo pismo. U tom je pismu bodrio mladu crkvu kako bi joj pomogao smjelo odolijevati izvanjskim neprijateljima.

Stvari su se promijenile. Sada se neprijatelj nalazio unutar crkve. Lažni proroci su širili lažni nauk. Jedna od posljedica lažnih nauka jest neuredan život vjernika. Mnogi se više nisu radovali Kristovom povratku.

Petar je kategorično upozoravao svoje čitatelje da se klone lažnih nauka. Napominjao je da Krist ne odugovlači s obećanjem o svome povratku. Podsjetio je da se Bog ne ravna prema ljudskom vremenu i da će jamačno doći. Naveo je dokaz koji govori da Bog neće dovijeka čekati, a to su pali anđeli i potop koji se dogodio za Noinog vremena.

Upozorenje je popraćeno pozivom vjernicima da trebaju rasti u milosti i poznavanju našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Da bi njihova vjera ostala istinita i neokaljana,  ona mora biti živa. Sazrijevanje u vjeri treba biti potkrijepljeno pobožnim životom. Ako vjernici vjeruju da će se Gospodin vratiti, živjet će životom ispunjenim, uzbuđenim i radosnim iščekivanjem i očekivanjem.

Kristov drugi dolazak bit će spektakularan. Njegov prvi dolazak prošao je u poniznosti i gotovo neopaženo. S drugim dolaskom neće biti tako! Isus će se tada vratiti u svoj svojoj slavi. Nebesa neće moći obuhvatiti Njegovo veličanstvo i slavu. I svi će to znati i vidjeti! Čak će i mrtvi ustati i vidjeti ga. Svaka osoba koja je ikada živjela i koja će tek živjeti pojavit će se pred Njegovim prijestoljem.

Svi kršćani će čuti zov trube.

Dođi brzo, Gospodine!

KLJUČNI STIHOVI IZ 2. PETROVE POSLANICE 3

3.-4. stih

"Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povoditi će se za svojim požudama i pitati: "Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja."

Nevjernici se izruguju obećanom Kristovom povratku.

5.-6. stih

"Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen."

Danas mnogi niječu da je Bog, koji je stvorio svijet, presudio tom svijetu općim potopom.

7. stih

"A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi."

Bog će ponovno suditi svijetu. Grijeh i sve što je njime zaraženo bit će zbrisano.

8. stih

"Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan."

Vrijeme je relativan pojam pred Bogom. Vrijeme kako ga mi poznajemo zemaljskog je karaktera, dio je Božjeg stvorenja. Sa stajališta vječnosti, odnosno s Božjeg stajališta, jedan dan je poput tisuće godina.

9. stih

"Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju."

Bog odgađa izvršenje zato što je milostiv!

10. stih

"A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi."

Sud i uništenje će doći. Svijet ih neće očekivati.

stihovi 11.-12.a i 14.

"Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega... Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru."

Ako vjerujete u Krista, živite u skladu s time.

Stihovi 12.b-13.

"... (Dana Božjega) u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva."

Tema se mijenja i sad nas pisac podsjeća na nadu i slavu koja dolazi.

15.-16. stih

"A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast."

Pavao i Petar donosili su istu poruku: to je poruka o spasenju u Isusu Kristu.

17. stih

"Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti."

Budite oprezni! Samo u Kristu ćete biti sigurni kad dođe dan suda.

18. stih

"A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!"

Rastite!

RAZMIŠLJANJA  O SUDU


Prvi dan

Univerzalni prirodni zakon glasi: sve što živi mora rasti kako bi nastavilo živjeti. Nema iznimaka. Isto vrijedi za ribe, slonove, maslačke, bebe, korov, pa tako i za vjeru. Sveto pismo nas stalno opominje da trebamo rasti. Petar apelira na  svoje čitatelje da rastu kako bi njihova vjera bila snažna i živa kad se Gospodin vrati (2. Petrova 3,18).  (vidi knjižicu s ključnim poglavljem "Evanđelje po Ivanu 5: Rast" kao i "Rimljanima 6:  Novi život").

*                      *                      *

Lažni učitelji nalaze se posvuda. Najopasniji su oni iz redova crkve, koji odaju dojam kao da su braća (Ev. po Mateju 7,15).

*                      *                      *

Treba paziti kamo hodamo.  Pa ipak, oni koji uistinu očekuju Gospodinov povratak uperit će svoje duhovne oči k nebesima.

*                      *                      *

Nakon Pedesetnice, nepouzdani Petar postao je odlučni Petar.

*                      *                      *

Bog je pravedni i pošteni sudac. Onima koji nastoje uz pomoć vlastitih djela dospjeti u nebo sudit će se prema savršenom Božjem zakonu. Oni će pošteno i pravedno biti osuđeni na prokletstvo, jer nisu održali savršeni Božji zakon. Zato što su odbacili Kristovo oproštenje za grijehe, bit će izgubljeni za vječnost.

*                      *                      *

Kristov povratak ispunjava vjernike radošću.

*                      *                      *

Kad dođe sudnji dan, samo će nevjernici drhtati od straha (vidi Ev. po Luki 23,30; Otkrivenje 6,15-17).

*                      *                      *

Ev. po Luki 21,28: "Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." Za vjernike, sudnji dan će biti dan oslobođenja.

*                      *                      *

Vrijeme je dio ljudskog stanja. S ljudskog stajališta, spasenje i sudnji dan danas su bliže nego jučer (Rimljanima 13,11).

*                      *                      *

Drugi dan

U Ivanovom Otkrivenju često se govori o sudnjem danu (Otkrivenje 1,7; 6,12-7,17; 11,18-19; 14,14-20; 16,17-21; 19,11-21; 2,7-22,21).

*                      *                      *

Uz našu dušu i duh,  i tijelo će nam biti spašeno; bit ćemo potpuni ljudi. Međutim, naša uskrsla tijela bit će bez grijeha; bit će proslavljena (1. Korinćanima 15,42-44). (vidi knjižice s ključnim poglavljima "Evanđelje po Ivanu 14:  Nebo"  i "1. Korinćanima 15: Uskrsnuće").

*                      *                      *

Sveto pismo nas uči da poslije suda postoje samo dva moguća odredišta: nebo (raj) ili pakao. Usporedba o bogatašu i Lazaru uči nas istome (Ev. po Luki 16,19-31). Vidi Izaiju 65,17; 66,22; Otkrivenje 21,1).

*                      *                      *

Judina poslanica, kratko pismo koje se sastoji od samo 25 stihova,  u velikoj mjeri odražava Petrovo razmišljanje.

*                      *                      *

Zgražajući se nad onima koji su napustili vjeru i okrenuli leđa Kristu, Petar ilustrira njihovo stanje dvjema izrekama: onom o psu koji jede vlastitu bljuvotinu  i onom o krmači koja se valja u vlastitoj prljavštini (2. Petrova 2,22).

*                      *                      *

Isti oni koji tvrde da neće biti sudnjeg dana odbacuju Boga koji je stvorio svijet. Nije ni čudo! Oni koji niječu sudnji dan isto tako niječu potop. Nije ni čudo!  (2. Petrova 3,5-6).

*                      *                      *

Bog je obećao da neće opet uništiti svijet potopom. Na sudu koji slijedi svijet će biti pročišćen ognjem (2. Petrova 3,7).

*                      *                      *

Bog je vječan. Pred Njime je vrijeme relativno. Bog nema početka niti kraja (2. Petrova 3,8). Nemojte pretpostavljati da će se zemaljske stvari i dalje odvijati svojim tokom. Bog može u tren oka učiniti ono za što bi inače trebale tisuće godina. Bog će neke obratiti brzo, a neke polako. Sve je to Božje djelo. Bog će sam odlučiti kad će prekinuti tijek vremena i vratiti se. Nemojmo pretpostavljati da se sve mora odviti do kraja. Bog se može vratiti svakog trena. Sve za što je Bog rekao da se treba ostvariti do sudnjeg dana već se ostvarilo. Preostalo je samo ono što se treba ostvariti na sam sudnji dan. Isus se može vratiti svakog trena. Vratit će se kad se budemo najmanje nadali (2. Petrova 3,10).

*                      *                      *

Treći dan

Gospodinov povratak je blizu i opomenuti smo da pazimo na znakove (Ev. po Luki 12,54-56). Međutim, glupo je pokušavati predvidjeti točno vrijeme povratka, kao što su to mnogi u prošlosti pokušavali. Sam Isus je rekao da nitko ne zna točan dan Njegovog povratka osim Oca (Ev. po Luki 12,35-46; Ev. po Mateju 24,36-51).

*                      *                      *

Vjerojatno najpoznatije Gospodinovo upozorenje jest usporedba o 10 djevica (Ev. po Mateju 25,1-13).

*                      *                      *

Budući da očekujemo Kristov povratak, naš život bit će obilježen borbom protiv Sotone i grijeha te sazrijevanjem u svetom življenju (2. Petrova 3,14; vidi i 1. Petrova 2,2).

*                      *                      *

Krist se molio da Njegovi sljedbenici žive u miru i jedinstvu (Ev. po Ivanu 17). Još je rekao: "Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." (Ev. po Ivanu 13,35). Petar poziva vjernike na takav život riječima "Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!" (1. Petrova 4,7-8).

*                      *                      *

Nije neobično vidjeti i čuti kako se nevjernici rugaju današnjoj crkvi. Već u prvom stoljeću bilo je nevjernika i podrugljivaca. Mnogi od njih nalazili su se unutar organizirane crkve. I proroci i Isus su upozoravali da će ih biti.

*                      *                      *

Ako ne živite za Krista, živjet ćete za vlastita zadovoljstva i ugađat ćete sami sebi.

*                      *                      *

Svinje znaju kako privoljeti druge svinje da se valjaju u blatu s njima. Nesreća voli društvo. Neki nevjernici govore: "Ako završim u paklu, sigurno ću imati mnogo prijatelja." Svakako, pakao će biti krcat. Međutim, nikome neće biti lakše zato što nije sam. Suština pakla je odvojenost od Boga i žalost koja iz toga proistječe. Pakao je potpuna odsutnost ljubavi, dijeljenja i zajedništva; ondje nas ništa neće moći utješiti. Onima koji se utapaju nije nikakva utjeha što se utapaju i oni oko njih.

*                      *                      *

Ovaj svijet bit će uništen zbog iskvarenosti grijehom. Kad se Krist vrati, živjet ćemo s Njime u vječnom blaženstvu, slobodni od grijeha.

*                      *                      *

Drugi važni biblijski tekstovi koji govore o Danu Gospodnjem jesu Ev. po Mateju 24-25; 1. Solunjanima 4,13-5,11 i 2. Solunjanima 2. Sveto pismo govori da će posljednji dani započeti s prvim Kristovim dolaskom (Djela 2,17; Hebrejima 1,2), a da će se ispuniti i ostvariti pri Njegovom drugom dolasku.

Četvrti dan

Knjige poput The Late Great Planet Earth ("Pokojni veliki planet Zemlja") Hala Lindseya i C.C. Carlsona i Tim LaHayeva Beginning of the End  ("Početak kraja") pune su subjektivnih tumačenja pojedinosti koje prethode kraju svijeta, kao što su sljedeći svjetski rat, špekuliranje o tome tko će biti protivnici, kakav će biti ishod, gdje će se rat voditi, koja će biti uloga Izraela, Rusije, itd. Takve knjige mogu navesti ljude da misle kako se Krist neće vratiti dok se ne ispune ova "povijesna tumačenja". Kakva nesreća! One pružaju lažni osjećaj sigurnosti i ljudi misle da imaju više vremena za pokajanje nego što ga zbilja imaju. Naime, Krist se može vratiti i danas. Može se vratiti bilo kada. Ništa se ne mora dogoditi prije Njegovog povratka što se već nije dogodilo.

Povijest crkve puna je onih koji su zabludjeli u nastojanjima da primijene proročanstva o posljednjim vremenima na određene zemlje u određenim povijesnim razdobljima.

*                      *                      *

Petar ne pokušava zastrašiti vjernike. On želi obnoviti njihovu radost i nadu. Nevjernici i nepokajani grešnici su oni koji će reći gorama: "padnite na nas" kad budu htjeli pobjeći od Božjeg suda (Ev. po Luki 23,30). (vidi Hebrejima 2,3).

Vjernici koji s nestrpljenjem iščekuju Gospodinov povratak radovat će se Njegovom dolasku. Isus je rekao: "Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."  (Ev. po Luki 21,28).

*                      *                      *

Zanimljivo je da se neki koji ne čekaju Kristov povratak zanimaju za predviđanja Nostradamusa, liječnika i astrologa iz 16. stoljeća koji se bavio predviđanjem kraja svijeta.

*                      *                      *

Kako se sudnji dan približava, mnogi će biti zavedeni (2. Timoteju 3,1-9). "Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu" (2. Timoteju 3,14-15).

*                      *                      *

Oni koji uče da će nakon Kristovog povratka postojati druga prilika jasno niječu biblijski nauk. Neki koji propagiraju uzeće šire takvu lažnu nadu. Usporedba o 10 djevica jasno upozorava da će nakon Kristovog povratka biti prekasno za pokajanje (Ev. po Mateju 25,10-12) (vidi Hebrejima 9,27).

*                      *                      *

Sudnji dan bit će vidljiv svima. Svi ćemo se pojaviti pred Njime (Otkrivenje 1,7; 2. Korinćanima 5,0). Ako se morate pitati je li to On, tada znate da nije! Da jest, znali biste. Svi će znati. (vidi Ev. po Mateju 24,26;  Ev. po Ivanu 5,28-29)

*                      *                      *

Peti dan

Neupućenost u Kristov povratak neće nikoga opravdati. Božja osuda je na svima koji nisu vjerom priznali Isusa za Spasitelja. (vidi knjižicu s ključnim poglavljima "Poslanica Rimljanima 8:  Spasenje). Pa ipak, Bog će strože suditi onima koji su imali priliku vjerovati Mu, a odbacili su ga.

*                      *                      *

Oni koji budu živi u dan suda neće umrijeti, nego će istog trena biti transformirani u proslavljena tijela lišena grijeha. (vidi knjižicu s ključnim poglavljima 1. Korinćanima 15: Uskrsnuće.)

*                      *                      *

Sve će biti uništeno. Zašto onda uporno stječemo i gomilamo stvari (Ev. po Mateju 6,19-21)?

*                      *                      *

Na sudnji dan vjernicima se neće suditi za grijehe. Svi grijesi vjernika oprani su Kristovom krvlju. Iznijet će se dokazi o dobrim djelima kojima će se potvrditi valjanost naše vjere.

*                      *                      *

Izazivači nevolja u crkvi uglavnom razdjeljuju Božji narod dodavanjem sporednih uvjeta vjeri i zbunjivanjem ljudi.

*                      *                      *

Ne dajte se zavarati time što sud ne nastupa odmah nakon počinjenog grijeha. Bog u svojoj milosti čeka da se pokajemo. Pročitajmo biblijska upozorenja o olakom odnošenju prema Božjoj milosti: Brojevi 32,23; Poslanica Galaćanima 6,7 i Poslanica Rimljanima 11,21.