Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

Objašnjenje pojma: U Bibliji je riječ "duša" prijevod hebrejske riječi nefeš i grčke riječi psykhé. Način na koji se taj izraz koristi u Bibliji pokazuje da je duša osoba ili životinja odnosno život osobe ili životinje. No mnogi smatraju da je duša bestjelesni ili duhovni element ljudskog bića koji preživljava smrt materijalnog tijela. Drugi vjeruju da je duša životni princip. Međutim, dva posljednja spomenuta gledišta nisu u skladu s Biblijom.

Duša i Bog

Svatko od nas je veličanstvena duša koja posjeduje tijelo, razum i emocije. Ako dopustimo duši da upravlja našim životima, onda će nas ona inspiracijama dovesti do blagostanja, jer je duša nadahnuta Višom svijesti koja sve zna bolje od podsvijesti. Duši omogućujemo da nas vodi kroz život time što je "hranimo" i dopuštamo joj da ona upravlja našim životima, umjesto da to čini naš um, emocije ili tijelo.Duša je onaj dio čovjeka koji je stvoren na sliku i priliku Stvoritelja. Duša je povezana sa Svevišnjim, s izvorom svega što postoji. Odnos duše i Boga se može usporediti s odnosom kapljice i oceana. Istog su sastava, ali ne i istog kapaciteta. Kao i Bog, duša je savršena, beskrajna, svemoćna, sveznajuća, neograničena, sveprisutna i svemoguća. Um nije, a ni tijelo, kao ni emocije. Božja volja je i volja duše, koju ponekad sputava volja uma (svjesnog i podsvjesnog).

Sve informacije koje naša svijest ne registrira i ne upamti ne gube se, nego se spremaju u memoriju podsvijesti i koriste nesvjesno prema potrebi.

Duša i podsvijest

Svaka osoba ima svoju svijest, podsvijest i nadsvijest. Točnije rečeno, mi nemamo, već jesmo nadsvijest. Nadsvijest je ono što podrazumijevamo pod pojmom duša. Iako smo u budnom stanju uglavnom svjesni, većina naših ponašanja nisu plod svjesnog nauma nego činimo stvari nesvjesno, većinom iz podsvijesti, a ponekad iz nadsvijesti.

Podsvijest sadrži svu memoriju naših prošlih iskustava, a nadsvijest ima usto uvid i u sve ono što nismo iskusili a možemo u budućnosti.

Ako djelujemo iz podsvijesti, to znači da djelujemo iz memorije iskustava (koja su se formirala u uvjerenja, predodžbe, predrasude, stavove, navike i slično) pa smo ograničeni vlastitim iskustvima.

Ako djelujemo iz nadsvijesti, to znači da primamo inspiraciju direktno iz Više svijesti, od Boga, tj. od Božanske Inteligencije pa su naše mogućnosti neograničene, sve nam je moguće.

Poruke "odozgo" možemo bolje primati ako spriječimo one "odozdo" koje pomućuju naš um. Zato je potrebno redovito pročišćavati svoju podsvijest, kako bismo bez ometanja mogli primati Božansku inspiraciju. Teško možemo čuti ili osjetiti inspiracije i ideje "odozgo" ako smo puni programa ili memorija (predrasude, uvjerenja, predodžbe, stavove, navike, očekivanja i slično). Zato ih se trebamo redovito rješavati, svakodnevno ih čistiti nekom od metoda kao što su meditacija, afirmacije, vizualizacije i slično.

"Stvarnost ima mnogo slojeva, koje oči ne vide i um ne poznaje."

Naša svijest je ograničenog kapaciteta i ne može registrirati ni upamtiti sve podatke koje tijekom dana primamo, no podsvijest to može i čini. S obzirom na svoj ograničeni kapacitet, naš svjesni um nema pojma što se sve događa u našoj stvarnosti, pa stoga ne može donositi optimalne sudove, odluke i slično. Podsvijest, iako ima znatno veći kapacitet za registriranje i preradu informacija od svijesti, isto tako je ograničena vlastitim iskustvima i interpretacijama stvarnosti. Nadsvijest i Viša svijest, s druge strane, imaju puno širi uvid u stanje stvari nego što to imaju svjesni ili podsvjesni um, ili srce. Prema tome, ne možemo se osloniti na naš svjesni ni podsvjesni um niti srce, već se trebamo povezati sa svojom nadsvijesti i s Božanskom inteligencijom kako bismo umjeli dovesti sebe u stanje blagostanja.

Dr. Hew Len ističe da svjesni um može registrirati oko 15 informacija u jednoj sekundi, dok se 15 milijuna informacija (podražaja) dogodi u svakom trenutku. Nema šanse da uhvatimo ni shvatimo sve što se odigrava u našem životu. Prema tome, moramo otpustiti svoje iluzije - zamisli, ideje, predodžbe, predrasude, uvjerenja i slično. Umjesto toga, trebamo vjerovati u ono što primamo od duše (nadsvijesti i Više svijesti) kroz intuiciju, inspiracije, uvide, maštu, a ponekad i snove.

Duša se koristi u Bibliji da opiše ne-materijalnu bitnost – ego čovjeka u njegovom osobnom odnosu sa zemaljskim i psihičkim stvarima – ili pojavama. Tu postoji veliki broj psihologičkih pojmova, koji opisuju nematerijalnu osobu – sebe, ali svaki od njih u različitom funkcionalnom odnosu. Tako je um –misao – osobnost u racionalnoj funkciji. Ponovo, „um" je osobnost u dubokom sadržaju. „Srce" je osobnost u svom kompleksu stavova. „Volja" je osobnost u izboru i odlukama. Kada blagoslovljeni umrli u nebu govore o mrtvacima, oni su nazvani „duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su držali" (Otkrivenje 6:9)

Razlika između čovjeka i životinje nije u tome što čovjek ima dušu ili duh, već u tome što je čovjek stvoren na sliku Božju, što životinja nije. (Postanak 1:20, 7:15) „ Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša." (Postanak 2:7) Božja Riječ jasno naznačuje da postoji distinkcija u čovjekovu biću: „I neka se cijelo vaše biće – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!" ( I.Solunjanima 5:23) „Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca." (Hebrejima .4:12)

„Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom.

Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o kad ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, dok me svednevnice pitaju:' Gdje ti je Bog tvoj?'

Duša moja gine kada se spomenem kako koračah u mnoštvu predvodeći ih k domu Božjem uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni?

U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog.

Tuguje duša u meni, stoga se tebe spominjem iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara. Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih : sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.

Nek mi danju Jahve naklonost udjeli, a noći pjesmom ću hvaliti Boga života svog. Reći ću Bogu: 'Hridino moja, zašto me zaboravljaš? Zašto odlazim žalostan , pritisnut dušmanima?'

Kosti mi se lome od poruge neprijatelja dok me svednevice pitaju: ' Gdje ti je Bog tvoj?'

Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni?

U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!" (Psalam 42)

„Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja." (Psalam 62:2,6)

„O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim: tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U Svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima." (Psalam 63:1-6)

„ Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu." (Psalam 84:3)

„Čuvaj dušu moju, jer sam posvećen tebi, spasi slugu svoga koji se uzda u te!

Razveseli dušu sluge svoga , jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem." (Psalam 86:2,4)

„ Čuvao te Jahve od zla svakoga, čuvao dušu tvoju! Čuvao Jahve tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka." (Psalam 121:7-8)

„Ruke svoje za tobom pružam, duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa." (Psalam 143:6)

„ Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svojega. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom." (Ponovljeni zakon 4:29)

„Operite ruke! Vi s razdijeljenom dušom, očistite srca!" (Jakov 4:8)

„ Kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako je i vjera mrtva bez djela." (Jakov2:26)

„ Pazite! Čuvajte se svake pohlepe, jer ni onomu tko je u izobilju nije život osiguran njegovim imanjem! Nato im iznese usporedbu: 'Bijaše neki bogataš čije polje obilno urodi. I poče razmišljati u sebi: Što da učinim? Nemam više u što skupiti ljetine. Ovako ću – reče – učiniti: razvalit ću svoje žitnice te sagraditi veće pa ću u njih skupiti svoju pšenicu i svoja dobra. Tada ću reći svojoj duši: ' Dušo, imaš mnogo dobra u zalihi za mnoge godine, počivaj, jedi, pij, uživaj!' 'Luđače – reče mu Bog – još noćas zatražit će ti se natrag duša. Komu će pripasti ono što si skupio? Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi." (Luka 12:15-21)

„Duša moja gine za tvojim spasenjem, riječ tvoju željno čekam." (Psalam 105:81)

„Hvali, dušo moja, Jahvu! Hvalit ću Jahvu sveg života svojeg, dok me bude Bogu svom ću pjevati." (Psalam 146:1-2)

„ Razveseli dušu sluge svoga, jer, k tebi, Jahve, dušu uzdižem." (Psalam 86:4)

„Priklonite uho i k meni dođite i duša će vam živjeti."(Izaija 55:3)

„ A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće –duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!" (I. Solunjanima 5:23)

„Koja je prva od svih zapovijedi? Isus odgovori: 'Prva glasi: Čuj, Izraele: Gospodin Bog naš jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom." (Karko12:19-20)

„Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.

Prema tome, braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živjeti po tijelu, Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela,

živjet ćete. Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Aba-Oče! Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja." (Rimljanima 8:11-16)

„ Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajem. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha: zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete:" (Rimljanima 8:26-27)

Kako nam ono što kaže Biblija može pomoći da razumijemo što je duša?

1. Mojs. 2:7: "Tada je Jahve Bog načinio čovjeka od praha zemaljskoga i udahnuo mu u nosnice dah života, i čovjek je postao živa duša." (Zapazite da se ovdje ne kaže da je čovjek dobio dušu, nego da je čovjek postao duša, odnosno živa osoba.) (Dio hebrejske riječi koji je ovdje preveden s "duša" glasi nefeš. Isti je prijevod i u JB, a Ša, 2006, kaže "biće".)

1. Korinćanima 15:45: "Tako je i napisano: 'Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša.' Posljednji Adam postao je duh koji daje život." (Dakle, opis duše u grčkom dijelu Biblije podudara se s opisom koji nalazimo u hebrejskom dijelu.) (Ovdje je "duša" prijevod grčke riječi psykhé u akuzativu.

1. Petrova 3:20: "U danima Noinim (...) svega se nekoliko ljudi, to jest osam duša, spasilo prošavši kroz vodu." (Grčka riječ koja je ovdje prevedena s "duša" glasi psykhaí, što je množinski oblik riječi psykhé.

Postanak „I vašu ću krv, duše [odnosno život; hebrejski: nefeš] vaše, tražiti." (Ovdje se duša poistovjećuje s krvlju.)

Jošua 11:11: "Sve duše [hebrejski: nefeš] koje su u njemu bile pobili su oštricom mača." (Iz ovog retka vidimo da se duša može ubiti mačem. Dakle, duše koje se ovdje spominju nisu mogle biti duhovi.)

Anićev rječnik hrvatskog jezika definira dušu kao nematerijalni princip čovjekova života te kao ukupnost čovjekovih osjećaja, svijesti i karakternih osobina.

Koliko su ove definicije potpune, ostaje na svakom od nas da se sam uvjeri. Je li duša stvarno princip ili komponenta? Svodi li se ona samo na tako apstraktne pojmove? Ili je duša ipak nešto više? Je li moguće da je duša božanski dio u nama?

Razlika između duše i duha

Dok je prema rječniku duša nematerijalna komponenta ili princip čovjeka, duh je, osim u kontekstu sablasti, definiran kao svijest, moć ili sposobnost da se misli i spoznaje; opće prevladavajuće psihičko i moralno stanje, temeljno, misaono, spoznajno, moralno ili koje drugo svojstvo [duh književnog djela; duh demokratskog društva; duh vremena].

Ako ti rječničke definicije ne pomažu, ostavi um i sve naučeno po strani, i pitaj sebe, svoju dušu. Kad joj dopustiš da se izrazi dat će ti ne samo taj odgovor nego i sve druge.

Razlika između duše i duha, u rječnicima, može se uočiti u kontekstima u kojima se ova dva pojma koriste:

- imati duha - biti kreativan, imati stvaralačkih sposobnosti, biti zanimljiv u razgovoru, duhovit;

- biti u duhu (čega) - u skladu s čim, odgovarati čemu [to je u duhu zakona];

- klonuti duhom - izgubiti polet;

- sačuvati prisutnost duha - ostati hladnokrvan;

- siromašni duhom - rel. dio fraze o onima koji u pokornosti duha i snazi vjere zaslužuju Kraljevstvo nebesko;

- imati dušu - znati suosjećati, imati samilosti;

- imati na duši - biti za što kriv;

- duša od čovjeka -vrlo dobar čovjek, dobre ćudi;

- mirne duše - lako, bez teškoća, jednostavno;

- znati (koga, što) u dušu - poznavati u detalje;

- dati dušu - istrošiti se, ne biti više za upotrebu, više ne valjati, izrabiti se;

- dobiti dušu - dobiti nešto prisno, imati atmosferu, obuzeti toplinom "stan ti je dobio dušu";

- duša me boli - teško mi je, žao mi je, jako žalim;