Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

« Evo, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emanuel – što znači: Bog je s nama.» (Mat.1:23)

Bog je sada s nama!

Kako prevladati poražavajuće zakone, koji vladaju na ovoj zemlji, kao što je zakon grijeha i zla.
Što je čovjeku nemoguće, to je moguće Bogu. Radi toga sam Bog dolazi na ovu zemlju, kako bi uspostavio novi red života na ovoj zemlji.  
To ime Emanuel znači da je Bog došao u Osobi Isusa, kako bi bio s nama. Od toga da je Bog s nama, ne može nitko biti isključen Božje prisutnosti. Neki će radi te činjenice biti pod dojmom straha, a neki pod dojmom radosti. Došlo je na zemlju Božje kraljevstvo i počelo se razvijati.
Apostol Ivan piše:
« I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama» ( Iv.1:14).
Bog je postao vidljiv. Bog je došao na zemlju. Bog je Sebe učinio vidljivim. Sada znamo kako Bog izgleda. Sada znamo kako nas Bog osjeća. Sada znamo, kako nas Bog ljubi, i kako je veliku žrtvu učinio Njegov Sin za nas na križu, kako bi nam pokazao koliko nas ljubi. U toj objavi: « Riječ je tijelom postala» ima mnogo dublje značenje, prema izvornoj grčkoj riječi «Sarks», nego da je Isus uzeo ljudsko tijelo, više od toga, kako je Božanski Duh obuzeo ljudsko tijelo.
« Riječ je tijelom postala» znači da je Bog uzeo ljudsku prirodu na Sebe, hodajući među ljudima, kao čovjek, došao je da živi onako kako ljudi žive.
Isus Krist, Sin Božji, postao je kao Bog i Sin Čovječji.
U tim godinama božanskog života na zemlji Bog – Čovjek ograničava Sebe na želje, na kušnje, na žalosti i radosti koje pripadaju čovjeku i ženi i njihovoj ljudskoj prirodi.
Utjelovljenje – radi toga – nije samo jedan događaj, neka vrsta božanske zagonetke, kada je Bog preuzeo vremenski oblik, ljudsku formu.
Utjelovljenje je bilo planirano prije utemeljenja ovoga svijeta. Apostol Pavao izriče:
« Ali kada dođe punina vremena, posla Bog svoga Sina, rođena od žene, rođena pod zakonom.» ( Gal.4:4).
« Riječ postala tijelo i nastanila se među nama.» ( Iv.1:14).
Bog nije samo došao u ljudskom obliku, nego se nastanio – boravio među nama.
Riječ «nastaniti – boraviti», također, ima duboko Biblijsko značenje. U grčkom jeziku ima isti značaj kao riječ « šator – boravište» ili « utočište – sjenica – koliba». Značenje toga izraza ide daleko u Stari Zavjet, kao Levitski Zakonik 26:11-12:
« Među vama ću postaviti svoje prebivalište, i neću vas odbaciti. Među vama ću hoditi i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod.» ili II.Samuelova 7:6:
« Nisam nikad prebivao u kući otkako sam izveo iz Egipta sinove Izraelove pa do današnjega dana, nego sam bio lutalac pod šatorom i u prebivalištu.» Ili Psalam 78:60:
« I napusti boravište svoje u šilu, šator u kojem prebivaše s ljudima».
Šator ili prebivalište, u Starom Zavjetu se označava kao mjesto gdje je Bog boravio.
To je bilo u šatoru, gdje se Bog sastajao s Izraelom:
« Neka to bude trajna žrtva paljenica od koljena do koljena – na ulazu u šator sastanka, pred Jahvom. Tu ću se ja s tobom sastajati da ti govorim» (Izl.29:42).
Dakle, to je bilo u šatoru ili prebivalištu, gdje je Bog stanovao; to je bilo u prebivalištu, gdje je Bog učinio svoje sklonište.
« Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Pri gradnji prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem.» (Izl.25:8-9).
« A onda oblak prekri šator sastanka i slava Jahvina ispuni prebivalište. Mojsije nije mogao uči u šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala prebivalište.» (Izl.40:34-35).
Tako ta riječ « nastaniti» znači da je Bog  « postavio» svoje prebivalište među nama.
To znači da je Bog došao da živi među nama. On nije više stranac. On više nije maglovito – poznat. To je stvarno značenje Božića. Bog se «nastanio – boravi» među nama. Zapažaš li tu činjenicu?
Bog ne boravi negdje oko nas, ili iznad nas. Bog je došao da boravi među nama.
Suština Božića nije u sjećanju, Božić nije u jelki, Božić nije u jelu i piću.
Božić ima mnogo dublje značenje – da je Bog došao da boravi među nama i u nama. To nije samo činjenica i događaj prošlosti, to je događaj i ovoga – tvoga i moga vremena – ako se Isus rodio u tvome i mome srcu. Prihvaćaš li to tako, dragi prijatelju?

Isus je živio kako i mi živimo

Često mi je čudno, kako to da Bog nije poslao svoga Sina kao odraslog čovjeka. Zašto je Bog to tako izveo, da se Isus rodi kao malo dijete od ovozemaljske žene?
Isus je trebao proći kroz djetinjstvo. Trebao je rasti, da bi postao čovjek, kako bi mogao potpuno biti jednak s nama. Isus je hodio onuda, kuda svaki od nas hoda svakoga dana. Isus je živio tamo, gdje živi svatko od nas svakoga dana. Isus je živio tu, među nama, tako da može biti nama «Uzorak», kao što smo vidjeli Izlazak 25:8-9. Isus je išao kroz život, tako da mi možemo slijediti Njegov trag.
« Ta na to ste i pozvani, jer je i Krist trpio za nas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama.» (I.Petr.2:21).
Bog je izabrao za nas put Spasenja tako da sam boravi među nama.

Emanuel – Bog s nama!

Biblija opisuje mnoge ljude koji su se susreli s Isusom, kao i to, što se zatim dogodilo. Tu je jedan za drugim učenik ( Andrija, Petar, Ivan, Jakov, Matija, itd.), zatim mnogi drugi, kao: Bartimej – slijepac, Zakej – carinik, Nikodem – učitelj, žena Samarjanka, pa ona žena grešnica, pa majka umrlog mladića iz Naina kojeg je Isus uskrsnuo, pa djevojka Tabita koju je Isus uskrsnuo, i mnogi drugi. ( O tome više u knjizi « Susret s Isusom»).
Gospod Isus je došao da suosjeća s nama; da se raduje s nama, da dijeli žalosti i terete, da bude s nama u nevoljama, da nas podigne kada padamo.
Kada je objavio da je « Riječ tijelom postala», kazao je tebi i meni: « Moje je ime Emanuel. Ja, Bog, želim živjeti s vama – s tobom. Ja ne želim živjeti izolirano od vas. Ja vas toliko ljubim da želim biti s vama i u vama, ako mi to dozvoliš. Ja te ne želim ostaviti. Ovaj je svijet tako surov, ja ne želim da se boriš sam protiv sotone i svega zla što je prouzrokovao.
« Neću vas ostaviti siročad» kaže Isus ( Iv.14:18).
« Ljubavlju vječnom ljubim te za to ti sačuvah milost.» ( Jerem.31:3).
Isus želi stajati s tobom – voditi te, ojačati te, i utješiti te.
Dokaz za to? Tu je znak Djeteta u Betlehemu i Spasitelja koji je umro na križu i uskrsnuo iz groba.
« Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri.» (Ef.3:17). Kako je to divno znati!
Kada je Bog kazao da je došao da boravi među nama i u nama, Bog je želio da podijeli s nama svako naše iskustvo u našem životu, osim grijeha.
« Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.» (Iv.14:17).
Kada plačemo Duh plače u nama. Kada smo u agoniji Duh se bori s nama. Kada naše srce pati u razočarenju, Njegovo je srce slomljeno. Kada trpimo bol, Njegovo srce je probodeno. Kada se radujemo u sreći, On se raduje s nama.
Isus živi s nama naš život.
Kako je to čudno i divno, da moćni Bog, Stvoritelj svega, koji je na nebu, da se potpuno identificira – izjednačuje s nama, da boravi u nama. Jesmo li toga potpuno svjesni? Kako se osjećamo radi te činjenice?
To je toliko stvarno koliko mi to prihvaćamo i osjećamo, koliko je Bog blizu nama baš sada.
Jesu li betlehemski pastiri one noći mogli prepoznati Dobrog Pastira i Janje Božje? Jesi li ti u Isusu, o kojem Biblija govori,  prepoznao svoga Spasitelja, Gospoda i Boga?
Njegov je boravak na zemlji donio nove riječi u ovaj svijet. Donio je nove principe etike u ovaj svijet. Isusov dolazak je donio nove riječi i nove mogućnosti za tebe i mene. Jesi li ih već čuo? Jesi li prihvatio?
Isus govori tebi, kako se Bog zanima za tebe, za tvoje probleme, za teškoće, za tvoje izazove i mogućnosti. Ne samo da se zanima, Bog te ljubi i želi uči u tvoje srce i nastaniti se u njemu. Želi dijeliti s tobom tvoj život. Želi ti pomoći. Želiš li to ti, dragi prijatelju?
Bog želi da posveti tvoj život za uzvišenu službu, sa svrhom za vječnost. Jednoga dana ćemo znati to savršenstvo pravednosti kada budemo stajali u Njegovoj prisutnosti.

Isus Krist

Značenje Božića je u tome da je Bog došao u Kristu Svome Sinu da oslobodi svakoga od nas koji će vjerovati u Njega.
« Jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih». ( Mt. 1:21).
Bog je došao da živi među nama – da uzme našu čovječnost i da razumije naše potrebe, da nama postane primjer ljubavi i poslušnosti.
Bog je boravio među nama da umre za nas, da uskrsne. Otišao je svome Ocu i dao nam nadu da će ponovo doći i uzeti nas k sebi – naš Gospod Isus Krist.
Sve je to učinio jer je ljubio svakoga od nas.
Ovoga Božića te pitam : Je li Krist stvaran u tvom životu sada?
Živi li on u tvome srcu? Je li Krist preuzeo najvažnije mjesto u tvome životu?
Dozvoli mu, ako do sada to nisi učinio, da se Isus danas rodi u tvome srce!
« Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.» (Lk.2:11).