Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljubav je srž svih zapovijedi – Vjernik i njegovi sugrađani

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

Ljubav ne dopušta lažno svjedočenje na bližnjega svoga

Jedna od deset zapovijedi glasi: „ Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!" (Izl.20:16, Pon.Zak.5:20)

Kada većina ljudi susreće ovu zapovijed, misle kako je ovo beznačajna scena i kako laž prema nekome je tako beznačajno da ne bi trebalo zabranjivati. Međutim, mi moramo govoriti istinu kada svjedočimo za ili protiv nekoga.

Lažno svjedočenje znači bilo koji oblik laganja, a možemo navesti nekoliko načina:

1. Tu je kleveta: kada imamo loše mišljenje o nekome i kada to govorimo drugome ili drugima: pogrešno interpretirajući nešto o nekome; u namjeri da mu rušimo reputaciju ili ugrožavamo život nekome iznoseći neke stvari za tu osobu.

„ Tko kleveće bližnjeg u potaji, toga ću pogubiti." (Ps.101:5)

„ Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je." (Izr.10:18)

„ Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se."    (Izr.11:13)

„ Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa." (Izr.26:20)

2. Tu je ogovaranje ili brbljanje o nekim većim ili manjim stvarima o nekome kako bi ga ismijali ili ponizili.

„ A ujedno se i nauče besposlici obilazeći po kućama. Ne samo da postanu besposlene već i brbljave i vračare te govore što ne treba." (I.Tim.5:13)

„ Nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili kao lopov, kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove! (I.Petr.4:15)

„ Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Bog!" (Lev.zak.19:16)

„ Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje." (Izr.16:28)

„Kad nestane drva, oganj se gasi, a kad više nema klevetnika, prestaje svađa." (Izr.26:20)

3.  Tu je i sugestivno nagovaranje: dokazivanje negativne impresije o nekome; uvjeravajući druge kako bi mogla tvrdnja biti istinita; planirajući u mislima kako bi nekoga ponizili ili oštetili. Biblija nam to jasno navodi kao zabranu:

„ Ne daji lažne izjave! Ne pomaži zlikovcu svjedočeći krivo."(Izl.23:1)

„ Jedan drugoga varaju, istine ne govore,privikoše jezik da govori laži; izopačeni, ne mogu se više vratiti. Nasilje na nasilje! Prijevara za prijevarom! Neće da spoznaju mene – riječ je Jahvina" (Jer.9:4,5)

Radi toga, kada se grijeh ili govorenje lažnih izjava spozna, Bog očekuje od osobe da prizna u ljubavi da pokaže ljubav, očekuje od osobe da se promijeni i to više ne čini. Bog ne želi da bilo koja osoba bude povrijeđena i da pada zbog lažnog svjedočenja.

Možemo vidjeti nekoliko stvari u vezi s lažnim svjedočenjem:

1. Lažno svjedočenje se obično prakticira s onima koje volimo i dobrim prijateljima, s ljudima koje poznajemo i možemo im vjerovati i pouzdati se u njih. Radi toga uvijek osjećamo da će oni koje volimo ili koji su nam dobri prijatelji povjerovati i pouzdati se u našu priču. I tako se loša priča prenosi sve dalje i dalje, i sve više i više sramoti ime Kristovo. Bog zna kakvi smo mi ljudi, i radi toga zabranjuje svojim ljudima lažno svjedočenje, bilo istinito ili neistinito, osim da dijelimo s osobama ono što je naš zadatak kao vjernika – Kršćanina.

2. Prenošenje o drugoj osobi istine ili neistine uvijek ožalošćava tu drugu osobu. Osoba o kojoj pričamo bude uvijek doživljava trpljenje i bol u srcu.

„ I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja in vani opada." (Ps.41:7)

„Klevetnikove riječi su kao poslastice; spuštaju se u dno utrobe" (Izr. 18:8)

„ Čovjek koji svjedoči lažno na bližnjega svoga, on je kao bojni malj i mač i oštra strijela." (Izr.25:18)

3. Osoba koja kleveće, daje lažno svjedočanstvo, biti će osuđena od Boga, bez obzira tko ona bila.

„Puni su svakovrsne nepravednosti, pokvarenosti, lakomosti, zloće, obuzeti su zavišću, ubojstvom, svađom, lukavštinom, podmuklošću, ogovarači su: klevetnici, mrzitelji Boga, nasilnici, oholice, umišljenici, izmišljači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nevjerni, bez ljubavi i milosrđa. Oni iako poznaju odredbu Božju prema kojoj vršioci toga zaslužuju smrt, ne samo da to čine već i odobravaju onima koji to čine." (Rimlj.1:29-32)

„Tko kleveće bližnjega u potaji, toga ću pogubiti, Čovjeka oholih očiju i srca naduta ja ne podnosim." (Ps.101:5)

„ Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada." (Izr.19:9)

4. Ako osoba, uistinu nekoga ljubi, ona neće širiti lažna svjedočanstva o bilo kome. Ona će dijeliti s drugim osobama svoju ljubav, nastojeći obnoviti u drugima vjeru. Osoba neće sudjelovati s nikim ju zlu, i krivim namjerama, nego u ljubavi ohrabrivati drugoga u čvrstoći, potaknut Duhom Svetim Božjim.

„ Braćo, ako i upadne tko u kakav prekršaj, takvog vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti! I pazi na sebe da i ti ne budeš iskušan! Nosite bremena jedan drugoga, te ćete tako ispuniti zakon Kristov." (Gal.6:1-2)

„Na usta mi, Jahve, stražu postavi, i stražare na vrata usana mojih!" (Ps.141:3)

Kako je divno znati da ljubav Božja izlivena u srce čovjeka Duhom Svetim, može riješiti svaki problem. Zaista, ljubav je odgovor!

Dragi prijatelju i prijateljice, želim podijeliti s vama riječi lijepe duhovne pjesme:

„ Utjehu ovu imam svaki čas da Gospod Bog uvijek ljubi sve nas,

Divnije stvari u Bibliji svoj nema od te: Isus ljubi me moj!

Sretan sam Isus ljubi me moj; Isus, Isus, ljubi me moj!

Sretan sam Isus ljubi me moj, Isus ljubi me moj!

Odvratih li se od Njega ja kad i grešnog me snađe žalost i jad,

Tad na Njega bacih pogled ja svoj i spazih da Isus ljubi me moj,

Sretan sam Isus ljubi me moj; Isus, Isus, ljubi me moj!

Sretan sam Isus ljubi me moj, Isus ljubi me moj!

Meni najmilija pjesma je ta, njome nek odzvanja zemlja nam sva.

Dokle sva srca podignu glas svoj: Oj, čuda gle, Isus ljubi me moj

Sretan sam Isus ljubi me moj; Isus, Isus, ljubi me moj!

Sretan sam Isus ljubi me moj, Isus ljubi me moj!