Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

Ljubav ne dopušta ubijanje

„Ne ubij."  Zakon je dao odredbu protiv ubijanja u šestoj zapovjedi (Izl.20:13, Pon.Zak.5:17)

Bog je dao zapovjedi da zaštiti ljudski život. Život treba biti poštivan i  neugrožen: život ne smije biti uzet vlastitom voljom ili činom bilo koga drugoga. Građansko društvo treba biti odgovorno da ubojstvo bude  ozbiljno regulirano zakonom i sudovima. Dakle, pogledajmo što Biblija – Sveto Pismo kaže:

„Čuli ste da je rečeno starima: ' Ne ubij'. A ja vam kažem: svatko tko se ljuti na svog brata bit će odgovoran sudu." (Mat.5:21-22)

„ Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga vječnoga života." (I.Iv.3:15)

„ Ako hoćeš ući u život, vrši zapovijedi! Koje? upita ga. Ne ubij! – odgovori mu Isus – Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!" (Mat.19:17-18)

„Nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili kao lopov, kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove! Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom." (I.Petr.4:15-16)

Isus Krist govori da je ljutnja i mržnja jednaka ubojstvu. Radi toga je odgovor, kako riješiti problem ubojica i ubijanja, ne dopuštanje ljutnje i mržnje. Kako?  Biblija daje odgovor. Pogledajmo stihove 8,9, i 10 u navedenom tekstu u uvodu:

„Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega ispunio je Zakon. Uistinu: ' Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! – i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: Ljubav je ispunjeni Zakon." (Rimlj.13:8-10)

- Stih 8. – Onaj koji ljubi drugoga ispunio je Zakon,

- Stih 9. – Ljubi bližnjega kao samoga sebe

- Stih 10. - Ljubav ne čini zlo bližnjemu

- Stih 10. – Ljubav je ispunjeni Zakon

Ljubav je odgovor na mržnju, ljutnju, ubijanje. To je obveza svake osobe da ljubi drugoga. Bog to očekuje i izjavljuje. Ali kako to u praksi postići?

Nije dovoljno da osoba samo kazati kako osoba mora ljubiti svakog drugog. Riječi same po sebi neće riješiti mržnju, ljutnju i ubijanje u svijetu.

Kako se osoba može suzdržati  i odvratiti od svoje mržnje i ljutnje i ljubiti drugoga?

Odgovor  se nalazi u Božjim ljudima, u onima koji slijede Boga i već ljube druge.

- Božji ljudi moraju demonstrirati – prakticirati ljubav pred svijetom čišće i urednije nego ikada do sada,

- Božji ljudi moraju proklamirati i dokazivati ljubav pred svijetom više nego ikada do sada, upravo pokazujući kako osoba može promijeniti svoje srce od mržnje u ljubav.

Vrlo jasno, kršćanski vjernici moraju obznanjivati što znači ljubiti i dokazivati svojim životima, kako osoba možde imati promijenjeno srce od mržnje i ljutnje u ljubav.

Da navedemo četiri koraka u osiguranju promijene srca i kako učiti ljubiti.

1. Osoba mora doći k Bogu i upoznati Boga da bude rođen od Boga kroz Njegova Sina Isusa Krista Duhom Svetim. Biblija nam govori da prava ljubav može biti ostvarena ako je osoba nanovo rođena od Boga:

„ Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga." (I.Iv.4:7-11)

2. Osoba mora misliti o tome i razumjeti što uistinu znači Božja ljubav. Kada osoba stvarno upozna  Božju ljubav, tada će ona sigurno ljubiti druge. U stvari, ako osoba ne ljubi druge, Biblija kaže, da nije upoznala ljubav Božju.

Radi toga, odgovor na pitanje: Kako promijeniti srce osobe od mržnje i ljutnje?  Treba s njim podijeliti Božju ljubav – razliti iz našega srca Božju ljubav na druge.

„ Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću." (I.Iv.3:16)

To znači da naš život treba izgoriti - utrošiti za druge.

3. Osoba treba tražiti dar – plod ljubavi od Duha Svetoga Duh Sveti može ostvariti da osoba može ljubiti druge ako ona to traži.

„ Težite za ljubavlju! (I.Kor.14:1, 13: 1-13)

« Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi.

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nigda ne prestaje.

Proroštva? Ona će iščeznuti!

Jezici? Oni će umuknuti!

Znanje? Ono će nestati.

Jer, nesavršeno je naše znanje, i nesavršeno naše proricanje.

Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno.

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete.

Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje.

Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice.

Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat.

Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali je najveća među njima ljubav.» (I.Kor.13:1-13).

„ Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon." (Gal.5:22-23)

Kako će osoba mrziti ili ljutiti se, bez razloga na nekoga, ili kako će nekoga ubiti, ako se plodovi Duha Svetoga nalaze u njegovu srcu i ako rastu u njegovu životu?

A otkuda dolazi sve zlo što nas okružuje? Što kaže Isus?

„ Opno što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka, jer iz nutrine, iz ljudskog srca, izlaze; zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine; lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka." Mk.9:20-23)

Gdje je rješenje? Kako promijeniti srce čovjeka?  Ljubav je odgovor!

Osoba mora iskreno težiti poslušnosti posebnoj novoj zapovijedi Isusa Krista:

„Novu vam zapovijed dajem: 'Ljubite jedan drugoga: kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici." (Iv.13:34-35)

Dragi prijatelju želiš li biti poslušan ovoj zapovijedi i provoditi je u život bez obzira na situaciju u kojoj se nalaziš? Na taj ćeš način mijenjate i sebe i okolinu gdje živiš!