Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

" Hajde, dakle, da se pravdamo, govori  Jahve. Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna." ( Iz. 1:18).
" Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti."         (Iz. 55:3).
"Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama." ( Mat. 11:28).
" Dođite, već je sve gotovo! " ( Lk.14:17).
"Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me." (Iv.7:37).
" Duh i zaručnica vele: 'Dođi!' Tko čuje, neka rekne: 'Dođi!" (Otkr.22:17).
" Pazite! Sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja!" (II. Kor. 6:2).

Biblija, Sveta Božja riječ nas uči da je Bog svet i pravedan; Bog ne može tolerirati grijeh. Možda ćeš si postaviti pitanje, a tko su ti grešnici. Biblija govori da su “ svi ljudi sagriješili i izgubili Božju slavu” i zajedništvo s Bogom. Sve nevolje i sve bolesti svakog pojedinca i cijeloga svijeta dolaze od te činjenice, od našega grijeha. Čovjek je izgubio moral i intelektualnu i duhovnu sličnost s Bogom.
Isus Krist, taj jedinorođeni Božji Sin, kojega je “ Bog Otac dao na ni jedan koji u nj vjeruje ne pogine nego da ima život vječni”, postao je za nas Put natrag Bogu Ocu svojom smrću na križu. Isus je osigurao naše spasenje prolijevanjem svoje krvi. Njegova smrt i uskrsnuće učinilo je novo i vječno zajedništvo između Boga i ljudi.
Isus je sam rekao svojim učenicima: “ Ja sam put, istina i život  - Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” (Iv. 14.6).
Jedini put natrag Bogu je kroz osobnu vjeru u Isusa Krista.
Shvaćanje u svojim mislima da postoji put i da je Isus taj put, i da postoje ljudi širom svijeta koji u Isusa vjeruju nije dovoljno. Svaki čovjek treba osobno doći k Isusu priznavši da je do sada bio u grijehu i išao pogrešnim putem u svom životu. Mora osobno vjerovati i prihvatiti za sebe Isusa i njegovu žrtvu za vlastito oslobođenje od grijeha. Treba vjerom prihvatiti da Sveti Božji Duh udahne u nas novi život, da se na novo rodimo od Boga. Moraš vjerom prihvatiti spašavajući Božji dar za tebe - Isusa Krista.
Isus je obećao onima koji dođu k njemu: “Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.” (Iv. 5:24).
Ne samo da je obećao, nego i poziva tebe i mene , dragi prijatelju da dođeš.
“ Isus je stajao i vikao: ‘ Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode. To reče za Duha kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega.” (Iv. 7:37-39).
Ili, na drugom mjestu u Svetom Pismu nalazimo Isusov poziv: “ Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer je jaram moj sladak, a moje breme lako.” (Mat. 11: 28-29).
Danas možeš doći k njemu i predati svoj život i svoje srce Isusu Kristu.
Biblija kaže: “ A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime; koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.” (Iv.1:12-13).
Kada primiš Isusa Krista vjerom u svoj život, tada se sve u tebi mijenja, tada postaješ novi čovjek, tada prepoznaješ nove vrijednosti u sebi i oko sebe. sve izgleda drukčije. Rođen je novi duhovni život. Božji Duh, Božji dah je udahnut u tebe. To je novi početak, baš kao kod stvaranja prvog čovjeka, koji je bio stvoren od praha zemaljskog. O tome čitamo na prvim stranicama Biblije. Ali, kada je postao taj čovjek živ? Tek onda kada je Bog, Stvoritelj udahnuo u njega Duh životni. To se treba dogoditi i s tobom dragi prijatelju i prijateljice.

Nastaje potpuna promjena

Pogledajmo zajedno što o tome svjedoči Sveto Pismo:
“ Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo. A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i povjerio nam službu pomirenja.” (II. Kor. 5:17-18).
Vidite, taj veliki poziv na promjenu, na predanje Bogu sebe, na vjeru u Isusa Krista, potpuno nas mijenja. Postajem novi stvor, jer je novi – Božji život počeo živjeti u meni. Mijenja se moja narav, jer preuzimam Božju narav, koja rađa Božje rodove ili rodove Svetoga Duha u mom životu, kako govori apostol Petar:
“ Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocjenim i  najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (II. Petr.1:3-4).
Dakle, vi i ja, postajemo dionici božanske naravi. Nije li to izazovno?
Ali, ne samo to. Dobivamo i novu svrhu našega života. To je naš život svjedočanstva za Isusa Krista, za njegovo spasenje koje smo primili. Bog želi da na ovoj zemlji postanemo slični Isusovoj službi.
Kada nas je Bog kroz Krista pomirio sa sobom, onda, kako kaže Božja riječ u pročitanom stihu: “Bog nam je darovao službu pomirenja.” (II.Kor.5:18).

Nova narav i nova priroda

 Ta božanska narav, taj Božji život u nama kroz Svetoga Duha u nama proizvodi plodove Duha. Ne ostavlja nas besplodne ili kako se u narodu kaže “jalove”. A koji su to plodovi Duha? O kakvim plodovima se tu radi? Sveto Pismo ih jasno pobraja:
“ Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.” (Gal. 5: 22-24).
Tu je nešto što svatko može vidjeti, ima li u nama takvih plodova ili ne?
Tu imamo i jasne kriterije jesmo li sljedbenici Isusa Krista ili ne. Sveto Pismo iznosi upravo te kriterije kao znak raspoznavanja jesmo li Isusovi učenici ili ne. Isus je rekao: “ Po rodovima njihovim poznati ćete ih.”
Dragi prijatelju ili prijateljice, posjeduješ li te plodove i kako se ispoljavaju u tvom životu?
Apostol Petar nam objašnjava kako praktično treba izgledati sadržaj našega svakodnevnog života, kao da se penjemo stepenicama prema savršenstvu slike Isusa Krista. Kakvo bogatstvo života i utjecaj na našu okolinu. Pogledajmo zajedno:
“ Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav u opće! Ako, naime, posjedujete ove kreposti te ako napredujete u njima, one ne dopuštaju da ostanete ni besposleni ni besplodni u pravoj spoznaji našega Gospodina Isusa Krista. Komu ove kreposti nedostaju, on je slijep, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prošlih grijeha. Zato, braćo, to ozbiljnije nastojite da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti. Tako će vam se, naime, pružiti sve što je potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista.” (II.Petr.1: 5-11).
Dakle, taj veliki poziv je upućen i tebi dragi prijatelju i prijateljice. To je poziv za tebe! Ti si ušao u Božji izbor da ti uputi taj poziv, a ovdje u Božjoj Riječi, kako nam je objasnio apostol Petar, smo vidjeli kako možemo taj poziv i izbor učvrstiti. Kakva divna mogućnost!!!