Propovijedi

Autor: dr. sc. Josip Mikulić

“Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju.” (I.Kor.10:31).

“ Da, milošću ste spašeni – po vjeri- To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.” (Ef. 2:8-10).

“ Želiš vidjeti, o luđače, da je vjera bez djela beskorisna.” (Jak. 2: 20).

“ I što god htjednete reći ili učiniti, neka sve bude u ime Gospodina Isusa Krista. Po njemu zahvaljujte Bogu, Ocu! Što god činite, činite od sveg srca kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu – baštinu.”(Kološ.3:17,23-24).

“ Ovo je sigurna riječ, i hoću da ovo uvijek tvrdiš, da bi se oni koji vjeruju u Boga nastojali posvetiti vršenju djela ljubavi. To je dobro i korisno ljudima.” (Titu 3:8).

Vječni život je više od oproštenja

Vječni život je neusporedivo više od oproštenja grijeha. Oproštenje grijeha pokriva našu prošlost. Kada ne bismo imali ništa drugo osim oproštenja grijeha, to bi nas prvi ponovljeni grijeh iznova osudio. Zahvaljujemo Bogu iz svega srca na oproštenju grijeha – ali život u vjeri, naš položaj djece Božje i baštinika Božjih obećanja je daleko veći. Bog nije samo oprostio meni i ostavio me da dalje sam živim. Kada primim Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja, Bog me prima u svoju obitelj i ja postajem Božje dijete. Pogledajmo kako to kaže Božja riječ:
“ A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.” (Iv.1:12-13).
Od dana mog novog duhovnog rođenja, Bog sa mnom postupa kao sa svojim Sinom. Ako ga žalostim, on me, ako je potrebno kara do toga stupnja dok se ne pokajem i ne priznam svoj grijeh. Tada mi oprašta:
“ Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.” (I.Iv.1: 9). Bog nam oprašta, ali nas ne lišava nasljedstva i našeg prava kao Božje djece. “ I nitko ih neće oteti iz moje ruke.” (Iv.10:28). Ostajemo u Isusovim rukama za cijelu vječnost.
“ Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.” (Iv.5:24).

Što Gospodin Isus podrazumijeva kada govori o vječnom životu – o životu u vjeri?

Kao što vidimo, taj vječni život izvire iz Isusa Krista, koji je ta vječna Božja riječ. “ U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima. I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.” (Iv. 1:1,4,14). 
Kao što je njegova narav i priroda vječna, tako je svatko tko je u njemu, također, ima tu narav - tu prirodu – vječnoga života. Gospodin Isus to izričito govori:
“ Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus. – Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo?” (Iv. 11:25,26).
“ Da bi, kao što je grijeh vladao smrću, tako i milost po pravednosti vladala za vječni život po našem Gospodinu Isusu Kristu!” (Rimlj.5:21).
“ Koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu, a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Krista Isusa. On uništi smrt i obznani život i besmrtnost Radosnom vijesti.” (II.Tim.1: 9-10).
“ Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.” (I.Iv.5:12).
Dakle, vječni život je božanski život koji je iznad i iza ove zemaljske stvarnosti. Iako su svi ljudi dio Božjeg Stvorenja, iako su sve stvari stvorene kroz Isusa Krista, tom živom vječnom Riječi, neće svi ljudi ući u nebo i nisu svi ljudi dionici tog duhovnog vječnog života. Sam Isus je rekao:
“ Neće svaki koji mi govori: ‘ Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca.” (Mat.7:21).
Samo oni koji su rođeni od Boga ući će u Božje kraljevstvo, a ne oni koji su rođeni od tijela, od volje tjelesne, od volje muževlje. (Iv.1:12-13).
Vječni život je Božji dar Božjim ljudima:
“ Jer je plaća za grijeh smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimlj.6:23).  
Vječni život je različit od fizičkog i mentalnog života u svakom pogledu. On je različit u svojoj naravi  ili prirodi, (to je duhovni ne tjelesni život); različit je u svoj kvaliteti ( bez grijeha i tendencije prolaznosti); različit je u svojoj biti ( to je vječan život kojemu smrt nije završetak).

S vječnim životom posjedujemo i mnoge blagoslove

Svaki čovjek koji ima vječni život posjeduje s njim i mnoge blagoslove, koji nadilaze sve blagoslove koje možemo iskusiti u našem tjelesnom životu.
-  Božji ljudi imaju zajedništvo s Bogom, umjesto da mu budu kao tuđinci:
“ A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Iv.17:3).

  1. Božji ljudi imaju ljubav Božju u svojim srcima i životima: “ Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu, koji nam je dan.”(Rimlj.5:5).
  2. Božji ljudi imaju Kristov mir: “ Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!” (Iv. 16:33).
  3. Božji ljudi imaju Svetoga Duha u sebi: “ Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja, koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Iv. 14:16-17).
  4. Božji ljudi posjeduju sva Božja obećanja, što je Bog pripremio da obogati njihov život: “ Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (II.Petr.1: 3-4).

Zaključak

Dragi prijatelji zar to nije divno, imati taj vječni život i sve blagoslove koje je Bog pripremio za svakoga tko primi Isusa Krista vjerom u svoje srce i život kao osobnog Spasitelja i Gospoda. Bog ne želi da budemo siročad u ovom grješnom prolaznom svijetu. Isus je rekao svojim učenicima prije odlaska sa ove zemlje:
“ Neću vas ostaviti siročad. Vratit ću se k vama. jer ja živim i jer ćete i vi živjeti. U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama." (”v.14: 18-20).